Hakkında

Uluslararası Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2017 tarihinde yayına geçmiş, kar amacı gütmeyen ve akademik çalışmaların yer aldığı uluslararası hakemli bir basılı ve çevrimiçi yayın aracıdır. Uluslararası Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi 2021 yılından itibaren Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere dört ayda bir yılda 3 kez yayınlanmaktadır. Uluslararası Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi ilkokul ve okulöncesi eğitimi ile ilgili yapılan araştırmaları yayınlamaktadır.


Uluslararası Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi, Aralık 2020 sayısından itibaren DOİ verilmekte olup 2023 yılı itibari ile 7. yılında olan dergimiz uluslararası hakemli bir dergidir. 


Duyuru
Uluslararası Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi EBSCO Host Eğitim indekslerinde (H.W. Wilson alan indeksi ve diğerleri) taranmak üzere kabul edilmiştir. 18.09.2023 tarihinde EBSCO ile lisans sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme tarihten itibaren 9 ile 12 ay içerisinde ilgili indekslerde derginin adı ve yayınlanan makalelerin görünürlüğü EBSCO tarafından sağlanacaktır.