İletişim Bilgileri

Başeditör

Prof. Dr. Sabri SİDEKLİ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
ssidekli@mu.edu.tr

Editör

Özkan ÇELİK
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
ocelik@mu.edu.tr

Editör Yardımcısı

Abdullah GÖKDEMİR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
agokdemir@mu.edu.tr

Teknik İletişim

Alper YORULMAZ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
alperyorulmaz@mu.edu.tr

Temel İletişim

Halil ÇOKÇALIŞKAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
hcokcaliskan@mu.edu.tr