Amaç ve Kapsam

International Journal of Primary Education Research (IPERJ) aims to create an international scientific and academic environment in which quantitative, qualitative and mixed research and theoretical studies prepared in line with academic and universal science criteria that have a unique value for teacher training and development and education in the field of basic education are presented. Our journal aims to increase its prevalence with the contributions of our colleagues.

Uluslararası Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi (IPERJ), temel eğitim alanında öğretmen yetiştirme ve geliştirme ile eğitime yönelik özgün bir değeri olan akademik ve evrensel bilim ölçütleri doğrultusunda hazırlanmış nicel, nitel ve karma araştırmalar ile kuramsal çalışmaların sunulduğu uluslararası bilimsel ve akademik bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır. Dergimiz, meslektaşlarımızın katkıları ile yaygınlığın arttırmayı amaç edinmiştir. 
International Journal of Primary Education Research (IPERJ) publishes articles containing theoretical studies as well as high-quality quantitative, qualitative and mixed research with a unique value in the fields of primary school and preschool education. Within the scope of IPERJ journal, publications containing the following themes are made.

- Studies that identify the main problems and examine the practices in primary and pre-school education levels,

- Studies that determine the competencies of working primary school and pre-school teachers and basic education stakeholders and include improving educational processes,

- Studies on innovative teacher education practices that increase the qualifications of teacher candidates in the field of primary education, examine and implement teacher education models,

- Meta-analysis and meta-synthesis studies for the field of basic education,

- All studies that may affect the development processes of students attending preschool and primary school,

- Interdisciplinary studies that develop a new model in the field of primary education,

- Studies in which measurement tools for preschool and primary school are developed and tested,

- Studies involving technology integration in educational practices carried out in the field of primary education,

- Theoretical studies to be carried out in the field of primary education.


Uluslararası Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi (IPERJ), ilkokul ve okulöncesi eğitim alanlarında yapılan özgün bir değere sahip, yüksek nitelikli nicel, nitel ve karma araştırmaların yanında kuramsal çalışmaları da içeren makaleleri yayımlanmaktadır. IPERJ dergisi kapsamında aşağıdaki temaları içeren yayınlar yapılmaktadır. 

- İlkokul ve okulöncesi eğitim kademelerindeki temel problemleri belirleyen ve uygulamaları irdeleyen çalışmalar,

- Görev yapan ilkokul ve okulöncesi öğretmenlerinin ve temel eğitim paydaşlarının yeterliklerini belirleyen, eğitim süreçlerine geliştirmeyi içeren çalışmalar,

- Temel eğitim alanındaki öğretmen adaylarının niteliklerini arttıran, öğretmen eğitimi modellerini irdeleyen ve uygulayan, yenilikçi öğretmen eğitimi uygulamalarına yönelik çalışmaları,

- Temel eğitim alanına yönelik meta-analiz, meta-sentez çalışmaları,

- Okulöncesi ve ilkokula devam eden öğrencilerin gelişim süreçlerine etki edebilecek bütün çalışmaları,

- Temel eğitim alanında yeni bir model geliştiren ve disiplinler arası çalışmalar,

- Okulöncesi ve ilkokula yönelik ölçme araçlarının geliştirildiği ve denendiği çalışmalar,

- Temel eğitim alanında gerçekleştirilen eğitsel uygulamalarda teknoloji entegrasyonu içeren çalışmalar,

- Temel eğitim alanında yapılacak olan kuramsal çalışmalar.Yayımlanma Ayları
Mart Temmuz Kasım