Telif Hakkı Devir Formu

International Primary Education Research Journal Telif Hakkı Devri Formu

Sorumlu yazarın tüm yazarlar adına, sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu; makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını; sunulan makale üzerindeki mali haklarını, özellikle işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve internet yoluyla iletim de dahil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını International Primary Education Research Journal yetkili makamlarınca sınırsız olarak kullanılmak üzere International Primary Education Research Journal dergisi için devretmeyi kabul ve taahhüt ettiğini onayladığı belgedir.

Telif Hakkı Devir Formunu İndirmek İçin lütfen tıklayınız...