ISSN: 2757-5594
Başlangıç: 2020
Yayıncı: Gaziantep Üniversitesi
Kapak Resmi
       

“Uluslararası Göç ve Mülteci Çalışmaları Dergisi” başarıyla ilk sayısını çıkarmıştır.
Dergimiz, Gaziantep Üniversitesi Göç Enstitüsü altında 2020 yılında kurulmuş ve Göç Enstitüsü tarafından yayımlanmaya başlamıştır. “Uluslararası Göç ve Mülteci Çalışmaları Dergisi” yılda bir sayı sıklığında ve açık erişimli olarak online olarak yayımlanmaktadır. İlk sayısını 2020 yılı içerisinde çıkarmıştır. Dergimize, kaliteden ödün vermeyen bir vizyon kazandırmak ve nitelikli bir yayın politikası oluşturabilme çabası içerisindeyiz. Bu çalışma kapsamında, Uluslararası Göç ve Mülteci Çalışmaları Dergisi’nde dünyada ve Türkiye’de göç ve mültecilik, iltica, hareketlilik, entegrasyon, kentleşme gibi konularda ve diğer sosyal ve beşerî bilimlerde yapılmış akademik çalışmalara hâkim ve deneyimli, siz kıymetli akademisyenlerin kapsam dahilinde dergimizin çıkacak sayılarına bilimsel makalelerinizle katılımınız https://dergipark.org.tr/tr/pub/irmrs bizleri memnun edecektir.
Saygılarımla, bilgilerinize arz/rica ederim.

Prof. Dr. Zeynel ÖZLÜ
Göç Enstitüsü Müdürü
Dergi Baş editörü