Başlangıç: 2022
Yayıncı: Iğdır Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Sayfamız ile ilgili güncellemeler devam etmektedir.

Iğdır Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, Uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 2 (iki) kez yayınlanır. Dergimiz herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makalelerin tümüne açık erişimle ulaşılabilir ve tam metin olarak indirilebilir.

Makale Gönderme Ön Hazırlığı
1. Makale Dergimiz yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.
2. Benzerlik oranı (iThenticate) PDF olarak hazırlanmalı ve %20’yi geçmemelidir.
3. Makale başlığı formül ve sembol içermeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
4. Matematik formülleri Word (ek program kullanılmadan) programı kullanılarak hazırlanmalıdır.
5. Kapak sayfası Dergipark sayfamızda indirilerek Word dosyası olarak hazırlanmalıdır.
6. Telif Hakkı Devir Sözleşmesi doldurulmalı ve imzalandıktan sonra PDF dosya formatında yüklenmelidir.
7. Dergipark sayfamızda bulunan hakem öneri dosyası hazırlanmalıdır.

Öneri, soru ve şikayetleriniz için tbd@igdir.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Araştırma Makalesi

Characterization of essential oil and in silico modelling perspectives of thyme (Thymus eigii M. Zohary et P.H. Davis) jalas species

Derleme

Asma Tomurcuklarında Dormansi Sürecinde Genetik Regülasyon ve Hormonal Etkileşim