e-ISSN: 2822-437X
Başlangıç: 2022
Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
Yayıncı: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Digital International Journal of Architecture, Arts & Heritage (JAH), Mimarlık ve Güzel Sanatlar alanlarından oluşmaktadır ve yılda 4 sayı olmak üzere 3 ayda bir yayınlanan dijital akademik bir dergidir. Dergimiz açık erişimli olup Türkçe, İngilizce ve Arapça makaleleri kabul etmektedir.
Aşağıda yer alan başlıklara uygun olarak yapılan yayın başvuruları dergimize kabul edilmektedir.
Mimarlık, Planlama, Tasarım ve Güzel Sanatlar Temel Alanlarından;

Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, Geleneksel Türk Sanatları, Plastik Sanatlar, Tasarım, Taşınabilir Kültür Varlıkları/Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu alanlarından yapılan yayın başvuruları dergimize kabul edilmektedir.

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 13 Temmuz 2022 Bitiş: 31 Aralık 2023