Hayvan Bilimi ve Ürünleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2667-4580 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Zootekni Federasyonu (ZF) | https://dergipark.org.tr/en/pub/jasp


Hayvan Bilimi ve Ürünleri Dergisi(JASP), yılda 2 kez yayınlanmaktadır (e-ISSN: 2667-4580).
JASP, açık erişimli uluslararası bir dergidir. Her kullanıcı veya kurum ücretsiz olarak tüm yayınlara ulaşabilir. Yayıncı veya yazardan izin almadan kullanıcılar, makalelerin tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, yazdırabilir, bağlantı verebilir ve diğer yasal amaçlarla kullanabilir.

Dergimizde, orijinal tam metin araştırma makaleleri, kısa araştırma makaleleri, bilimsel raporlar, vaka raporları, teknik notlar, editöre mektuplar, derlemeler ve gerektiğinde araştırma ve konferans kitapları yayınlanır.

JASP, hayvan bilimi ile ürünleri hakkındaki orijinal bilimsel makaleleri ve raporları yayınlayan uluslararası hakemli bir açık erişim dergisidir. JASP dergisi, çiftlik, hobi, yaban (av) ve laboratuvar hayvanların üretilmeleri ile bakım ve beslenmeleri hakkında üretilen her türlü yeni bilimsel bilgiyi kabul etmektedir. Dergimizin, hayvansal üretim, sürdürülebilir hayvancılık, yemler ve hayvan besleme, hayvan genetiği ve ıslahı, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve davranışı, hayvan fizyolojisi ve hayvan biyoteknolojisi konularında yayınladığı makalelerle zootekni, su ürünleri, gıda, tarım bilimleri ile ilgilenen tüm bilim insanlarının, hayvan yetiştiricilerinin paydaşlarını yararlanmasına imkan tanıması beklenmektedir.

Hayvan Bilimi ve Ürünleri Dergisi (JASP) Zootekni Federasyonu kapsamı ve sorumluluğunda kurulmuştur.

Hayvan Bilimi ve Ürünleri Dergisi

e-ISSN 2667-4580 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Zootekni Federasyonu (ZF) | https://dergipark.org.tr/en/pub/jasp
Kapak Resmi


Hayvan Bilimi ve Ürünleri Dergisi(JASP), yılda 2 kez yayınlanmaktadır (e-ISSN: 2667-4580).
JASP, açık erişimli uluslararası bir dergidir. Her kullanıcı veya kurum ücretsiz olarak tüm yayınlara ulaşabilir. Yayıncı veya yazardan izin almadan kullanıcılar, makalelerin tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, yazdırabilir, bağlantı verebilir ve diğer yasal amaçlarla kullanabilir.

Dergimizde, orijinal tam metin araştırma makaleleri, kısa araştırma makaleleri, bilimsel raporlar, vaka raporları, teknik notlar, editöre mektuplar, derlemeler ve gerektiğinde araştırma ve konferans kitapları yayınlanır.

JASP, hayvan bilimi ile ürünleri hakkındaki orijinal bilimsel makaleleri ve raporları yayınlayan uluslararası hakemli bir açık erişim dergisidir. JASP dergisi, çiftlik, hobi, yaban (av) ve laboratuvar hayvanların üretilmeleri ile bakım ve beslenmeleri hakkında üretilen her türlü yeni bilimsel bilgiyi kabul etmektedir. Dergimizin, hayvansal üretim, sürdürülebilir hayvancılık, yemler ve hayvan besleme, hayvan genetiği ve ıslahı, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve davranışı, hayvan fizyolojisi ve hayvan biyoteknolojisi konularında yayınladığı makalelerle zootekni, su ürünleri, gıda, tarım bilimleri ile ilgilenen tüm bilim insanlarının, hayvan yetiştiricilerinin paydaşlarını yararlanmasına imkan tanıması beklenmektedir.

Hayvan Bilimi ve Ürünleri Dergisi (JASP) Zootekni Federasyonu kapsamı ve sorumluluğunda kurulmuştur.
Cilt 3 - Sayı 1 - 30 Haz 2020
 1. The Effect of PMSG Hormone Application on Reproductive Efficiency in Different Periods in Kilis Goats together with PGF2α
  Sayfalar 1 - 6
  Sabri GÜL , Mahmut KESKİN , Zühal GÜNDÜZ , Yusuf Ziya GÜZEY , Hakan YILDIRIM
 2. Comparison of Fattening and Carcass Characteristics of Different Sheep Breeds under the Conditions of Eastern Mediterranean Region
  Sayfalar 7 - 12
  Cüneyt YAVUZ , Mahmut KESKİN , Sabri GÜL
 3. Buzağılama Yaşı, Buzağılama Yılı ve Buzağılama Mevsiminin Tokat İlinde Yetiştirilen Anadolu Mandalarının Bazı Süt Verim Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 13 - 19
  Aziz ŞAHİN , Arda YILDIRIM , Zafer ULUTAŞ , Yüksel AKSOY
 4. Effects of Some Alternative Plant Extracts Used as Natural Coccidiostat for Pigeons
  Sayfalar 20 - 31
  Abdul QUDOOS , Aamir IQBAL , Syed Salem AHMAD , Muhammad Sarwar KHAN , İsmail BAYRAM
 5. Changes in Some Egg Quality Parameters According to Plumage Colour in Quails and Their Relationships
  Sayfalar 32 - 39
  Sabri Arda ERATALAR , Nezih OKUR
 6. Karadeniz Bölgesi’ndeki Bazı Bal Arısı (Apis mellifera L.) Genotiplerinin Morfolojik Özellikleri
  Sayfalar 40 - 53
  Belgin GÜNBEY , H. Vasfi GENÇER
 7. Pathogeneses of Campylobacter Jejuni (Food-borne Pathogen), transmission and Laboratory techniques for their identification
  Sayfalar 54 - 64
  Saira GUL , Ahmed ANJUM , Muhammad Asad ALİ , Saleha GUL
 8. The Use of Egg Yolk Antibodies for Food Protection and Immunity
  Sayfalar 65 - 74
  Aamir IQBAL , Syed Rizwan Ali SHAH , İbrahim Sadi ÇETİNGÜL , Eyüp Eren GÜLTEPE , Abdul QUDOOS , İsmail BAYRAM
 9. Dünya ve Anadolu'da İpek Böceğinin Yolculuğu
  Sayfalar 75 - 84
  Ezgi ODABAŞ , Belgin GÜNBEY , Yusuf ZENGİN , Hatice AKAY SARIKAYA
 10. Türkiye ile Suudi Arabistan Arasındaki Canlı Hayvan ve Et Ticaretine Genel Bir Bakış
  Sayfalar 85 - 94
  Kadir KARAKUŞ , Hasan ÇELİKYÜREK , Turgut AYGÜN