e-ISSN: 2667-4580
Başlangıç: 2018
Yayımcı: Zootekni Federasyonu (ZF)
Kapak Resmi
 
Hayvan Bilimi ve Ürünleri Dergisi(JASP), yılda 2 kez yayınlanmaktadır (e-ISSN: 2667-4580).
JASP, açık erişimli uluslararası bir dergidir. Her kullanıcı veya kurum ücretsiz olarak tüm yayınlara ulaşabilir. Yayıncı veya yazardan izin almadan kullanıcılar, makalelerin tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, yazdırabilir, bağlantı verebilir ve diğer yasal amaçlarla kullanabilir.

Dergimizde, orijinal tam metin araştırma makaleleri, kısa araştırma makaleleri, bilimsel raporlar, vaka raporları, teknik notlar, editöre mektuplar, derlemeler ve gerektiğinde araştırma ve konferans kitapları yayınlanır.

JASP, hayvan bilimi ile ürünleri hakkındaki orijinal bilimsel makaleleri ve raporları yayınlayan uluslararası hakemli bir açık erişim dergisidir. JASP dergisi, çiftlik, hobi, yaban (av) ve laboratuvar hayvanların üretilmeleri ile bakım ve beslenmeleri hakkında üretilen her türlü yeni bilimsel bilgiyi kabul etmektedir. Dergimizin, hayvansal üretim, sürdürülebilir hayvancılık, yemler ve hayvan besleme, hayvan genetiği ve ıslahı, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve davranışı, hayvan fizyolojisi ve hayvan biyoteknolojisi konularında yayınladığı makalelerle zootekni, su ürünleri, gıda, tarım bilimleri ile ilgilenen tüm bilim insanlarının, hayvan yetiştiricilerinin paydaşlarını yararlanmasına imkan tanıması beklenmektedir.

Hayvan Bilimi ve Ürünleri Dergisi (JASP) Zootekni Federasyonu kapsamı ve sorumluluğunda kurulmuştur.

2024 - Cilt: 7 Sayı: 1


Tarandığı indeksler:

Google Scholar        Directory of Research Journals Indexing        iealonline        19413        BASE (Bielefeld Academic Search Engine)        

Index Copernicus        Cite Factor        JournalTOCs

InfoBase Index        SIS Scientific Group        Food and Agriculture Organization of the United Nations

Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır (The journal doesn’t have APC or any submission charges).
Uluslararası Hakemli Dergi ( International Peer Reviewed Journal)

Creative Commons Lisansı