Hayvan Bilimi ve Ürünleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2667-4580 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Zootekni Federasyonu (ZF) | https://dergipark.org.tr/en/pub/jasp


Hayvan Bilimi ve Ürünleri Dergisi(JASP), yılda 2 kez yayınlanmaktadır (e-ISSN: 2667-4580).
JASP, açık erişimli uluslararası bir dergidir. Her kullanıcı veya kurum ücretsiz olarak tüm yayınlara ulaşabilir. Yayıncı veya yazardan izin almadan kullanıcılar, makalelerin tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, yazdırabilir, bağlantı verebilir ve diğer yasal amaçlarla kullanabilir.

Dergimizde, orijinal tam metin araştırma makaleleri, kısa araştırma makaleleri, bilimsel raporlar, vaka raporları, teknik notlar, editöre mektuplar, derlemeler ve gerektiğinde araştırma ve konferans kitapları yayınlanır.

JASP, hayvan bilimi ile ürünleri hakkındaki orijinal bilimsel makaleleri ve raporları yayınlayan uluslararası hakemli bir açık erişim dergisidir. JASP dergisi, çiftlik, hobi, yaban (av) ve laboratuvar hayvanların üretilmeleri ile bakım ve beslenmeleri hakkında üretilen her türlü yeni bilimsel bilgiyi kabul etmektedir. Dergimizin, hayvansal üretim, sürdürülebilir hayvancılık, yemler ve hayvan besleme, hayvan genetiği ve ıslahı, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve davranışı, hayvan fizyolojisi ve hayvan biyoteknolojisi konularında yayınladığı makalelerle zootekni, su ürünleri, gıda, tarım bilimleri ile ilgilenen tüm bilim insanlarının, hayvan yetiştiricilerinin paydaşlarını yararlanmasına imkan tanıması beklenmektedir.

Hayvan Bilimi ve Ürünleri Dergisi (JASP) Zootekni Federasyonu kapsamı ve sorumluluğunda kurulmuştur.

Hayvan Bilimi ve Ürünleri Dergisi

e-ISSN 2667-4580 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Zootekni Federasyonu (ZF) | https://dergipark.org.tr/en/pub/jasp
Kapak Resmi


Hayvan Bilimi ve Ürünleri Dergisi(JASP), yılda 2 kez yayınlanmaktadır (e-ISSN: 2667-4580).
JASP, açık erişimli uluslararası bir dergidir. Her kullanıcı veya kurum ücretsiz olarak tüm yayınlara ulaşabilir. Yayıncı veya yazardan izin almadan kullanıcılar, makalelerin tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, yazdırabilir, bağlantı verebilir ve diğer yasal amaçlarla kullanabilir.

Dergimizde, orijinal tam metin araştırma makaleleri, kısa araştırma makaleleri, bilimsel raporlar, vaka raporları, teknik notlar, editöre mektuplar, derlemeler ve gerektiğinde araştırma ve konferans kitapları yayınlanır.

JASP, hayvan bilimi ile ürünleri hakkındaki orijinal bilimsel makaleleri ve raporları yayınlayan uluslararası hakemli bir açık erişim dergisidir. JASP dergisi, çiftlik, hobi, yaban (av) ve laboratuvar hayvanların üretilmeleri ile bakım ve beslenmeleri hakkında üretilen her türlü yeni bilimsel bilgiyi kabul etmektedir. Dergimizin, hayvansal üretim, sürdürülebilir hayvancılık, yemler ve hayvan besleme, hayvan genetiği ve ıslahı, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve davranışı, hayvan fizyolojisi ve hayvan biyoteknolojisi konularında yayınladığı makalelerle zootekni, su ürünleri, gıda, tarım bilimleri ile ilgilenen tüm bilim insanlarının, hayvan yetiştiricilerinin paydaşlarını yararlanmasına imkan tanıması beklenmektedir.

Hayvan Bilimi ve Ürünleri Dergisi (JASP) Zootekni Federasyonu kapsamı ve sorumluluğunda kurulmuştur.
Cilt 3 - Sayı 2 - 27 Ara 2020
 1. İvesi Koyunlarında Farklı Yaşta Sütten Kesimin Kuzularda Büyüme ve Süt Verimi Üzerine Etkisi
  Sayfalar 95 - 103
  Sabri GÜL, Hüseyin EKİCİ
 2. Hatay İlinde Süt ve Süt Ürünleri Üreten İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Yapısı
  Sayfalar 104 - 119
  Reşit KÜÇÜK, Nuran TAPKI
 3. Devrekâni Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliğine Üye İşletmelerde Bazı Döl Verimi Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 120 - 133
  Naci TÜZEMEN
 4. Hatay İlinde Süt ve Süt Ürünleri Üreten İşletmelerin GZFT Analizi İle Değerlendirilmesi
  Sayfalar 134 - 142
  Reşit KÜÇÜK, Nuran TAPKI
 5. Genetic Diversity and Bottleneck Analysis of Endangered Güney Karaman Sheep
  Sayfalar 143 - 154
  Necdet AKAY, Tülay CANATAN, Onur YILMAZ, Nezih ATA, Orhan KARACA, İbrahim CEMAL
 6. Bombus terrestris Arısında Deltamethrin’in Olası Olumsuz Etkilerinin Laboratuvar Koşullarında Belirlenmesi
  Sayfalar 155 - 164
  Görkem YANIK, Asiye UZUN, Ozan DEMİRÖZER, Ayhan GÖSTERİT
 7. Türkiye’de Süt Sığırı Yetiştiriciliği Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 165 - 175
  Jale METİN KIYICI, Mehmet Ulaş ÇINAR
 8. Phylogenetic Analysis of Abaza, Kaçkar, Georgian (Caucasian), Ovit Region (İspir) Native Goat Breeds Using mtDNA D-loop Sequences
  Sayfalar 176 - 188
  Sadrettin YÜKSEL, Mehmet Ali YILDIZ, Fatma YÜKSEL, Erdoğan SEZGİN
 9. Genom Düzenleme Teknikleri ve Hayvan Islahında Kullanılabilirliği
  Sayfalar 189 - 209
  Vasfiye KADER ESEN, İbrahim CEMAL, Prof.dr. Cengiz ELMACI
 10. Çiftlik Hayvan Genetik Kaynaklarının Koruma ve Sürdürülebilir Kullanımı
  Sayfalar 210 - 227
  M.ihsan SOYSAL, Emel Özkan ÜNAL, Eser Kemal GÜRCAN