Sağlık Bilimlerinde Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2687-4393 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Hüseyin SELVİ |


Sağlık Bilimlerinde Eğitim Dergisi (SBED) Uluslarası indekslerde taranan Hakemli TÜRKÇE ve İNGİLİZCE  yayınlanan uluslarası bir dergidir.

Sağlık Bilimlerinde eğitim dergisi (SBED), sağlık eğitiminin niteliğini arttırmaya yönelik akademik yayınlara öncelik veren ve bu doğrultuda sağlık ve eğitim bilimleri alanında yayın yapan hakemli, akademik bir dergidir.

SBED, sağlık eğitiminin niteliğini arttırabilecek ve bu bağlamda eğitim ve sağlık bilimleri açsından güncelliğini muhafaza eden bütün konularda, kuramsal çerçevesi oturmuş, incelenen konu ile ilgili alanyazın eleştirel şekilde ilişkilendirilmiş, yöntemi ve analizleri iyi yapılandırılmış ve sağlık bilimlerinde eğitim açısından önem taşıyan çalışmalar yayımlar.

SBED, yılda 1 kez yayınlanmakta olup, ulusal ve uluslar arası alandan Türkçe ve İngilizce yayın kabul etmektedir.

Araştırmacıların başvuruda bulunacakları yayınlarında ORCİD ID numaralarını belirtmeleri gerekmektedir. ORCİD ID numaranızı https://orcid.org/register adresinden edinebilirsiniz.

Dergi İrtibat Adresi: journalofeducationinhealth@gmail.com

Sağlık Bilimlerinde Eğitim Dergisi

e-ISSN 2687-4393 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Hüseyin SELVİ |
Kapak Resmi


Sağlık Bilimlerinde Eğitim Dergisi (SBED) Uluslarası indekslerde taranan Hakemli TÜRKÇE ve İNGİLİZCE  yayınlanan uluslarası bir dergidir.

Sağlık Bilimlerinde eğitim dergisi (SBED), sağlık eğitiminin niteliğini arttırmaya yönelik akademik yayınlara öncelik veren ve bu doğrultuda sağlık ve eğitim bilimleri alanında yayın yapan hakemli, akademik bir dergidir.

SBED, sağlık eğitiminin niteliğini arttırabilecek ve bu bağlamda eğitim ve sağlık bilimleri açsından güncelliğini muhafaza eden bütün konularda, kuramsal çerçevesi oturmuş, incelenen konu ile ilgili alanyazın eleştirel şekilde ilişkilendirilmiş, yöntemi ve analizleri iyi yapılandırılmış ve sağlık bilimlerinde eğitim açısından önem taşıyan çalışmalar yayımlar.

SBED, yılda 1 kez yayınlanmakta olup, ulusal ve uluslar arası alandan Türkçe ve İngilizce yayın kabul etmektedir.

Araştırmacıların başvuruda bulunacakları yayınlarında ORCİD ID numaralarını belirtmeleri gerekmektedir. ORCİD ID numaranızı https://orcid.org/register adresinden edinebilirsiniz.

Dergi İrtibat Adresi: journalofeducationinhealth@gmail.com

Cilt 2 - Sayı 1 - 30 Ara 2019
 1. Bir Üniversite Kampüsündeki Temizlik Çalışanlarının Mesleki Risk ve Hastalıklar Konusundaki Farkındalıkları
  Sayfalar 1 - 12
  Leyla BAHAR , Özlen TUBAY BAĞDATOĞLU
 2. Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı Ölçeklerin İncelenmesi
  Sayfalar 13 - 20
  Bircan ULAŞ KADIOĞLU
 3. SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Tercihlerinin VARK Anketi ile Belirlenmesi
  Sayfalar 21 - 28
  Zekiye İpek KATIRCI KIRMACI , Nezihe OTAY LÜLE , Betül AKTAŞ , Demet ARI YILMAZ , Pinar GÜNEL KARADENİZ , Suat EREL , Hatice ADIGÜZEL , Halil İbrahim ERGEN , Meltem UZUN , Mustafa YILDIZLI , Nevin ERGUN
 4. Yetişkin Bireylerde Sosyal Medya Bağımlılığının İrdelenmesi
  Sayfalar 29 - 42
  Mehmet Enes SAĞAR
 5. Kayseri İlindeki Lise Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi ve Etkileyen Faktörlerin Saptanması
  Sayfalar 43 - 52
  Turan ŞİMŞEK