e-ISSN: 2687-4393
Başlangıç: 2018
Yayıncı: Hüseyin SELVİ
Kapak Resmi
       

Sağlık Bilimlerinde Eğitim Dergisi (SBED), uluslararası indekslerce taranan hakemli akademik bir dergidir.
SBED, yılda 1 kez yayınlanmakta olup, ulusal ve uluslar arası alandan Türkçe ve İngilizce yayın kabul etmektedir.
Sağlık Bilimlerinde eğitim dergisi (SBED), sağlık eğitiminin niteliğini arttırmaya yönelik akademik yayınlara öncelik veren ve bu doğrultuda sağlık ve eğitim bilimleri alanında yayın yapan bir dergidir.
SBED, sağlık eğitiminin niteliğini arttırabilecek ve bu bağlamda eğitim ve sağlık bilimleri açsından güncelliğini muhafaza eden bütün konularda, kuramsal çerçevesi oturmuş, incelenen konu ile ilgili alanyazın eleştirel şekilde ilişkilendirilmiş, yöntemi ve analizleri iyi yapılandırılmış ve sağlık bilimlerinde eğitim açısından önem taşıyan çalışmalar yayımlar.
Araştırmacıların başvuruda bulunacakları yayınlarında ORCİD ID numaralarını belirtmeleri gerekmektedir. ORCİD ID numaranızı https://orcid.org/register adresinden edinebilirsiniz.
SBED, açık erişimli ve ücretsiz bir dergidir.
SBED’e gönderilen makaleler çift körlemeli hakem değerlendirmesi ile değerlendirilmektedir.
Etik kurul onayı olmayan ve telif hakkı devir formu sunmayan makaleler yayına kabul edilmemektedir.

Dergi İrtibat Adresi: journalofeducationinhealth@gmail.com

Flag Counter