Cilt: 33 Sayı: 3, 1.09.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

1. Noktasal Kaynaklar İçin Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Faktörleri ve Envanterinin Belirlenmesi: Metal Sektörü İçin Örnek Bir Çalışma

Derleme