Cilt: 15 - Sayı: 2

Yıl: 2018

Research Article

3. Evre IIIB Endometrioid Tip Endometrium Kanser Olgularının Analizi: Tersiyer İki Onkolojik Merkez Deneyimi

7. İnterstisyel Sistit/Ağrılı Mesane Sendromunda Tedavi Yönetimi

8. Ektopik Gebelikte Salpenjektominin Laparatomik veya Laparoskopik Yöntemle Yapılmasının Over Fonksiyonu Üzerine Etkisi

Collection

11. Gebelikte HIV Enfeksiyonu

12. Down Sendromunda İzlem, Prenatal İzleminde Karşılaşılan Zorluklar

Case Report

1. Yenidoğanda Nadir Görülen Jejunal Duplikasyon Kisti

13. Postpartum Eklampsiye Sekonder Görme Kaybı ile Komplike Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu