Cilt: 1 - Sayı: 1, 30.12.2019

Yıl: 2019

Cilt 1 - Sayı 1 - 30 Aralık 2019

Araştırma Makalesi

5. Blockchain Tabanlı Bir Veri Yönetim Modeli