Konular


Dergiler

Hakem
Yazar
Okur

Makaleler


F. TEKİN, A. TURAN
Çalışan kadınların sosyal medya kullanım karakteristikleri, Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi, (2020)
Ç. EDİZ, A. TURAN
ÇOK DEĞİŞKENLİ ÜRETİM PLANLAMA KARARLARINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2020)
B. AKTAŞ, K. KURT, A. TURAN
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Tercihlerinin İncelenmesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, (2019)
M. VURAL, A. TURAN
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ MEZUNLARININ SAHİP OLMASI GEREKEN BİLGİ, BECERİ VE YETKİNLİKLER, İşletme Bilimi Dergisi, (2019)
M. CİBAROGLU, N. UGUR, A. TURAN
FACULTY READINESS FOR DIGITAL LEARNING ENVIRONMENTS: A RESEARCH ON ONLINE ATTENDANCE MANAGEMENT SYSTEMS, PressAcademia Procedia, (2019)
N. UGUR, A. TURAN, K. LEONARD
THE EFFECTS OF KNOWLEDGE CHARACTERISTICS, ORGANIZATIONAL AND SOCIETAL CULTURE IN KNOWLEDGE TRANSFER WITHIN FIRMS, PressAcademia Procedia, (2019)
A. İNCE, T. ERULTUNCA, S. KILIÇSAL, A. TURAN
Kurumsal Din Eğitimi Almış Bireylerin Banka Kredisi Kullanma Eğilimleri (Sakarya İli Örneği), İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, (2018)
M. CİBAROĞLU, A. TURAN
Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli Temelinde Kullanımı: Ampirik Bir Değerlendirme, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2018)
N. UGUR, A. TURAN
STRATEGIES FOR BI ACCEPTANCE: CHALLENGES AND SOLUTIONS, PressAcademia Procedia, (2018)
H. KARAYEL, A. TURAN
ODEABANK’TA MERKEZİ HİZMET PROJESİ: BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI, PressAcademia Procedia, (2018)
A. İNCE, T. ERULTUNCA, S. KILIÇSAL, A.H. TURAN
Tüketim Dinamikleri Ölçeği: Kurumsal Din Eğitimi Almış Bireylerde Tüketim Eğilimleri, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, (2018)
K. Kurt, A. TURAN
MOBİL BANKACILIK UYGULAMALARININ BENİMSENMESİNE YÖNELİK DAVRANIŞSAL NİYETLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, İşletme Bilimi Dergisi, (2017)
L. ERDAL, A. TURAN
Sosyal Hizmet Çalışanlarının İş Doyumu ve Motivasyonu: İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (İstanbul ASPİM) ve Bağlı Kuruluşlar Örneği, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017)
E. YENİPAZAR, A. TURAN
SON KULLANICI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TATMİNİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SABİS ÖRNEĞİ, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017)
N. UĞUR, A. TURAN
MOBİL UYGULAMA KABUL MODELİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
Ç. EDİZ, A. TURAN
Birleşik Üretimlerde Yeni Bir Yaklaşımla Madde Maliyeti Hesaplama Algoritması, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (2016)
N. Uğur, A. Turan
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL UYGULAMALARI KABULÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ1, Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, (2016)
N. UĞUR, A. OKURSOY, A. TURAN
Türkiye'de Yönetim Bilişim Sistemleri Eğitimi ve Yetkinlik Alanı Değerlendirmesi, İşletme Bilimi Dergisi, (2016)