Dergi Kurulları

Yayın Sahibi

Prof. Dr. R. Cüneyt ERENOĞLU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Türkiye Web
Astronomik Bilimler, Mühendislik, Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği

Başeditör / Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Ali İŞMEN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 0000-0003-2456-0232 Türkiye
Su Ürünleri Teknolojileri

Editör Yardımcısı

Prof. Dr. Umur ÖNAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye
Sucul Kültür ve Balıkçılık, Kabuklu Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Sucul Kültür

Alan Editörleri

Prof. Dr. Umur ÖNAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye
Balık Yetiştiriciliği
Prof. Dr. Yeşim BÜYÜKATEŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 0000-0002-4402-4587 Türkiye
Uygulamalı Bilgi İşleme
Prof. Dr. Nermin BERİK Çanakkale Onsekiz Mart University 0000-0003-3015-8688 Türkiye
Avlanma Sonrası Balıkçılık Teknolojileri (Ulaşım dahil)
Prof. Dr. Adnan AYAZ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Türkiye
Su Ürünleri Teknolojileri

Teknik Editörler

Prof. Dr. Cahide Çiğdem YIĞIN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ 0000-0002-8808-2252 Türkiye
Uygulamalı Bilgi İşleme
Dr. Öğr. Üyesi Fikret ÇAKIR ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ 0000-0001-5261-2365 Türkiye
Mikrobiyoloji (Diğer), Gıda Bilimleri, Gıda Ambalajlama, Saklama ve İşleme, Gıda Biyoteknolojisi, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Teknolojileri, Su Ürünleri Teknolojileri

Mizanpaj Editorü

Doç. Dr. Mukadder ARSLAN İHSANOĞLU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 0000-0003-0072-5848 Türkiye
Hidrobiyoloji, Kuş Bilimi, Sucul Kültür ve Balıkçılık, Balık Biyolojisi, Su Omurgasızları, Su Ürünleri Teknolojileri, Sucul Kültür ve Balıkçılık Stok Değerlendirmesi

Yazım Editörü

Doç. İsmail Burak DABAN Çanakkale Onsekiz Mart University Marine Science and Technology Faculty Fisheries and Fish Processing Department Türkiye
Balık Biyolojisi

Yabancı Dil Editörü

Doç. Dr. Mehmet YILDIZ CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY 0000-0001-9482-4358 Türkiye
İngiliz ve İrlanda Dili, Edebiyatı ve Kültürü

İstatistik Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba SÖKÜT AÇAR ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-4444-1671 Türkiye
İstatistik

Editörler Kurulu

Prof. Dr. Murat YİĞİT Canakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Marine Science and Technology 0000-0001-8086-9125 Türkiye
Ekolojik Uygulamalar, Su Kalitesi ve Su Kirliliği, Yüzey Suyu Kalite Süreçleri ve Bozulmuş Tortu Ölçümü, Sucul Kültür ve Balıkçılık, Balık Yetiştiriciliği
Dr. Dilian Georgiev GEORGIEV University of Plovdiv / Bulgaria Türkiye
Biyoloji
Prof. Dr. İlknur AK Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 0000-0002-0233-0025 Türkiye
Endüstriyel Biyoteknoloji, Sucul Kültür ve Balıkçılık, Balık Yetiştiriciliği, Sucul Kültür ve Balıkçılık (Diğer)
Doç. Dr. Mihail KECHEV Forest Research Institute – Bulgaria Academy of Scienses, Sofia; University of Agribusines and Rural Development, Plovdiv Bulgaristan
Çevre Mühendisliği
Prof. Dr. Rey Y. CAPANGPANGAN Mindanao State University at Naawan (MSUN) Filipinler
Nanoteknoloji
Prof. Dr. Roberto BARGAGLI Università degli Studi di Siena İtalya
Çevre Mühendisliği
Su Ürünleri Teknolojileri
Prof. Dr. Muhammet TÜRKOĞLU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ 0000-0003-3084-6747 Türkiye
Hidrobiyoloji
Dr. Alexander MİKAELYAN Institute of Oceanology RAS, Moscow State University M.V. Lomonosov Rusya Federasyonu
Ekoloji
Prof. Dr. Erhan MUTLU Akdeniz Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi 0000-0002-6825-3587 Türkiye
Ekoloji, Oşinografi
Dr. Tereza KORNİKOVA Charles University in Prague Çek Cumhuriyeti
Sucul Kültür ve Balıkçılık
Prof. Dr. Nazli DEMİREL ISTANBUL UNIVERSITY 0000-0003-4542-9276 Türkiye
Sucul Kültür ve Balıkçılık
Prof. Dr. Fatma TELLİ KARAKOÇ Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Uygulamalı Bilgi İşleme
Prof. Dr. Zahit UYSAL ODTÜ DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Türkiye
Hidrobiyoloji
Su Ürünleri Teknolojileri
Prof. Dr. Fernand F. FAGUTAO Mindanao State University at Naawan (MSUN) Filipinler
Endüstriyel Biyoteknoloji
Prof. Dr. Ahmet ÖZER SİNOP ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 0000-0002-2890-6766 Türkiye
Balık Zararlıları ve Hastalıkları
Prof. Dr. Nilsun DEMİR ANKARA UNIVERSITY Türkiye
Sucul Kültür ve Balıkçılık
Dr. Dan M. ARRİESGADO Mindanao State University at Naawan (MSUN) Filipinler
Genetik, Balık Yetiştiriciliği
Vladimir PEŚİČ University of Montenegro Karadağ
Sucul Kültür ve Balıkçılık
Prof. Dr. Deniz ERGÜDEN Iskenderun Technical University, Marine Sciences and Technology Faculty, Deparment of Marine Sciences, Iskenderun, Turkey 0000-0002-2597-2151 Türkiye
Biyoloji, Ekoloji, Hayvan Sistematiği ve Taksonomi, Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik, Biyoemniyet Bilimi ve İstilacı Türler Ekolojisi, Çevre Ekonomisi, Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri, Su Ürünleri Teknolojileri, Sucul Kültür ve Balıkçılık (Diğer)
Doç. Dr. Göknur ŞİŞMAN AYDIN Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi & E.Ü Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 0000-0003-3444-2328 Türkiye
Çevre Yönetimi, Doğal Kaynak Yönetimi, Çevresel Biyoteknoloji, Çevresel Biyojeokimya, Su Kalitesi ve Su Kirliliği, Yüzey Suyu Kalite Süreçleri ve Bozulmuş Tortu Ölçümü, Çevre Mühendisliği, Temiz Üretim Teknolojileri, Atıksu Arıtma Süreçleri
Doç. Dr. Deniz Anıl ODABAŞI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Uygulamalı Bilgi İşleme
Prof. Dr. Nuri BAŞUSTA Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Türkiye
Uygulamalı Bilgi İşleme
Prof. Dr. Uğur ÖZEKİNCİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ Türkiye
Sucul Kültür ve Balıkçılık, Su Ürünleri Teknolojileri
Doç. Dr. Sinan MAVRUK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1958-0634 Türkiye
Uygulamalı Bilgi İşleme
Prof. Dr. Tolga GÖKSAN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Türkiye
Balık Yetiştiriciliği
Prof. Dr. Fatma ÇOLAKOĞLU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye
Avlanma Sonrası Balıkçılık Teknolojileri (Ulaşım dahil)
Prof. Dr. Ekrem Şanver ÇELİK ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ 0000-0003-4514-457X Türkiye
Uygulamalı Bilgi İşleme
Prof. Dr. Uğur ALTINAĞAÇ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ, AVLAMA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI, AVLAMA TEKNOLOJİSİ BİLİM DALI 0000-0002-3638-9834 Türkiye
Su Ürünleri Teknolojileri
Prof. Dr. Sebahattin ERGÜN Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiricilik Bölümü 0000-0002-9077-9438 Türkiye
Sucul Kültür ve Balıkçılık