Yayın Sahibi

Prof. Dr. Ekrem Şanver ÇELİK

Turkey
sanver_celik@comu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-4514-457X
Konular: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Hakkında: Dr. Ekrem Şanver ÇELİK has received his PhD in Ondokuz Mayıs University, Faculty of Fisheries. He is working as Dean in the Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Marine Sciences and Technology.
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ
URL: http://aves.comu.edu.tr/sanver_celik/

Başeditör / Yazı İşleri Müdürü


Prof. Dr. Ali İŞMEN

Turkey
Konular: Su Ürünleri
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Alan EditörleriProf. Dr. Umur ÖNAL

Turkey
umuronal@yahoo.com
Konular: Su Ürünleri
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Yeşim BÜYÜKATEŞ

Turkey
ybuyukates@yahoo.com
Konular: Su Ürünleri
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Nermin BERİK

Turkey
nberik@yahoo.com
ORCID: 0000-0003-3015-8688
Konular: Gıda Bilimleri ve Mühendisliği,Su Ürünleri
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart University

Prof. Dr. Adnan AYAZ

Turkey
adnanayaz@comu.edu.tr
Konular: Su Ürünleri
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ

Teknik Editörler


Dr. Öğr. Üyesi Fikret ÇAKIR

Turkey
fikretcakir17@yahoo.com
ORCID: 0000-0001-5261-2365
Konular: Gıda Bilimleri ve Mühendisliği,Su Ürünleri
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ

Layout Editor


Dr. Mukadder ARSLAN İHSANOĞLU

Turkey
mukadderarslan@gmail.com
ORCID: 0000-0003-0072-5848
Konular: Su Ürünleri,Avlama Teknolojileri,Hidrobiyoloji
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Yabancı Dil Editörü


Editörler Kurulu

Prof. Dr. Adnan AYAZ

Turkey
Konular: Su Ürünleri
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Deniz Anıl ODABAŞI

Turkey
Konular: Su Ürünleri
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Dr. Dilian Georgiev GEORGIEV

Turkey
Konular: Biyoloji
Kurum: University of Plovdiv / Bulgaria

Prof. Dr. Ekrem Şanver ÇELİK

Turkey
ORCID: 0000-0003-4514-457X
Konular: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Fatma ÇOLAKOĞLU

Turkey
Konular: Su Ürünleri
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Doç. Dr. İlknur AK

Turkey
ORCID: 0000-0002-0233-0025
Konular: Biyoteknoloji,Su Ürünleri,Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Doç. Dr. Mihail KECHEV

Bulgaria
Konular: Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: Forest Research Institute – Bulgaria Academy of Scienses, Sofia; University of Agribusines and Rural Development, Plovdiv

Prof. Dr. Muhammet TÜRKOĞLU

Turkey
ORCID: 0000-0003-3084-6747
Konular: Hidrobiyoloji
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Murat YİĞİT

Turkey
Konular: Su Ürünleri
Kurum: Canakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Marine Science and Technology

Prof. Dr. Roberto BARGAGLI

Italy
Konular: Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: Università degli Studi di Siena

Prof. Dr. Sebahattin ERGÜN

Turkey
Konular: Su Ürünleri
Kurum: Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiricilik Bölümü

Prof. Dr. Sezginer TUNCER

Turkey
Konular: Su Ürünleri
Kurum: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Dr. Tereza KORNİKOVA

Czech Republic
Konular: Su Ürünleri
Kurum: Charles University in Prague

Tolga GÖKSAN

Turkey
Konular: Su Ürünleri

Prof. Dr. Uğur ÖZEKİNCİ

Turkey
Konular: Su Ürünleri,Avlama Teknolojileri
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ

Vladimir PEŚİČ

Montenegro
Konular: Su Ürünleri
Kurum: University of Montenegro

Doç. Dr. Göknur ŞİŞMAN AYDIN

Turkey
ORCID: 0000-0003-3444-2328
Konular: Çevre Bilimleri ve Mühendisliği,Biyoteknoloji,Çevre Kimyası,Deniz Kirliliği,Su Kaynakları Yönetimi,Su ve atıksu arıtma,Temiz Üretim Teknolojileri,Çevre Yönetimi,Su Kalitesi ve Su kirliliği
Kurum: Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi & E.Ü Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi