e-ISSN: 2667-5838
Başlangıç: 2018
Yayımcı: Şebnem ASLAN
Kapak Resmi
 

SAĞLIK YÖNETİMİ VE LİDERLİK DERGİSİ (JOHMAL)
Sağlık Yönetimi ve Liderlik Dergisi (JOHMAL), 2018 yılında yayın hayatına başlamış, 2024 yılı  itibariyle yılda 1 (bir) defa (
Eylül) İngilizce, Almanca ve Türkçe dillerinde çalışmalar yayınlayan, uluslararası nitelikte, ücretsiz, hakemli ve elektronik bir dergidir. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar yayımlanabilmektedir.
Sağlık Yönetimi ve Liderlik Dergisi; sağlık yönetimi  (sağlık hizmetleri sunumu, sağlık kurumları yönetimi, sağlık ekonomisi, sağlık politikası ve planlaması, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinde pazarlama, üretim, finansman ve kalite yönetimi, sağlık hukuku, halk sağlığı ve epidemiyoloji vb. gibi sağlık alanları içerir), liderlik, sosyal konular, bireylere, ailelere, toplumlara, kuruluşlara, ülkelere dayanan beşeri bilimlerle ilgili sosyal politikaları veya uygulamaları analiz etme, araştırma, tartışma ve teşvik etme ile ilgili ampirik araştırma ve teorik çalışmaları yayımlar.

Sağlık Yönetimi ve Liderlik Dergisinin Amacı; sağlık yönetimi ve liderlik alanında makaleler, araştırmalar ve çeşitli argümanların yayılması yoluyla yayın yaparak sağlık yönetimi ve liderlik alanlarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin amacı, bu alanda yeni uygulamaların, bakış açılarının ve aynı zamanda teorik bilgi donanımıyla desteklenen sosyal politikaların ve stratejilerin paylaşılmasıdır.
 Baş Editörler: Prof. Dr. Şebnem YÜCEL, Prof. Dr. Recep YÜCEL

2023 - Sayı: 1