Journal of Tourism Intelligence and Smartness
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2651-3420 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Yunus TOPSAKAL |


Journal of Tourism Intelligence and Smartness (ISSN: 2651-3420) yılda 2 sayı (Haziran-Aralık) olarak yayımlanan, çift kör hakemli, bağımsız ve önyargısız, tarafsız, açık erişimli çevrimiçi bilim dergisidir. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir. 
Makalelerin değerlendirilmesi ve yayınlanması için ücret talep edilmez. Ayrıca makale açık erişimi için yazarlardan ücret alınmamaktadır. Yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri başka hiçbir şekilde kullanılmaz.
Derginin amacı, Türkiye ve dünyada, turizm alanında teknoloji alanlarında kaydedilen güncel gelişmeleri aktarmak, özgün çalışmaları yayımlayarak bilim dünyasında paylaşılmasını sağlamak, aynı zamanda bu gelişmelerin olumlu ve olumsuz yönleriyle tartışıldığı bilimsel bir platform oluşturmaktır. Dergi, etik kurallara uyumlu olarak hazırlanmış deneysel ve klinik çalışmaları, özgün araştırma, derleme, olgu sunumu ve editöre mektup yayınlayarak literatüre ve turizm alanındaki tüm disiplinlere katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Dergiye, makale gönderimi ve tüm yayım süreçleri (hakem değerlendirme, editör-yazar ve editör-hakem arasındaki tüm süreçler) dergipark sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. 
Dergide yayımlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. Dergide yayımlanan makaleler ile ilgili tüm sorumluluklar eser sahibine aittir.  

Journal of Tourism Intelligence and Smartness

e-ISSN 2651-3420 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Yunus TOPSAKAL |
Kapak Resmi


Journal of Tourism Intelligence and Smartness (ISSN: 2651-3420) yılda 2 sayı (Haziran-Aralık) olarak yayımlanan, çift kör hakemli, bağımsız ve önyargısız, tarafsız, açık erişimli çevrimiçi bilim dergisidir. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir. 
Makalelerin değerlendirilmesi ve yayınlanması için ücret talep edilmez. Ayrıca makale açık erişimi için yazarlardan ücret alınmamaktadır. Yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri başka hiçbir şekilde kullanılmaz.
Derginin amacı, Türkiye ve dünyada, turizm alanında teknoloji alanlarında kaydedilen güncel gelişmeleri aktarmak, özgün çalışmaları yayımlayarak bilim dünyasında paylaşılmasını sağlamak, aynı zamanda bu gelişmelerin olumlu ve olumsuz yönleriyle tartışıldığı bilimsel bir platform oluşturmaktır. Dergi, etik kurallara uyumlu olarak hazırlanmış deneysel ve klinik çalışmaları, özgün araştırma, derleme, olgu sunumu ve editöre mektup yayınlayarak literatüre ve turizm alanındaki tüm disiplinlere katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Dergiye, makale gönderimi ve tüm yayım süreçleri (hakem değerlendirme, editör-yazar ve editör-hakem arasındaki tüm süreçler) dergipark sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. 
Dergide yayımlanan makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. Dergide yayımlanan makaleler ile ilgili tüm sorumluluklar eser sahibine aittir.