Sayı: 12, 24.12.2021

Yıl: 2021

Sayı Editör Kurulu

Doç. Dr. Güldane GÜNDÜZÖZ Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0003-3007-6746
Mantık
Doç. Dr. Şevket ÖZCAN ASBÜ İslami İlimler Fakültesi 0000-0002-9019-6507
Dini Araştırmalar (Diğer)
Doç. Mesut CEVHER KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-6050-0029
İslam Araştırmaları
Tefsir, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları

Genel anlamda Türkiye'de akademik düzlemde süreli yayıncılığa katılarak, Türk kültür ve düşün hayatına katkı sağlamaktır. Özel amacımız ise kaliteli akademik yayınlar yoluyla felsefi ve dini bilimler alanlarında referans değerinde güvenilir bir kaynak oluşturmaktır.

Kapsam, literatüre katkı sağlayacak nitelikte Dini Araştırmalar başta olmak üzere Sosyal Bilimler alanında ortaya konulan yayınlar olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda çalışmalar, cari yasal sınırlar çerçevesinde ve akademik kriterlere uygun olarak, ülkemizde müesses bulunan bölüm ve birimleriyle İlahiyat, İslami İlimler, Dini İlimler ve Fen Edebiyat Fakültelerinde bilimsel çalışma üretilen, eğitim-öğretim faaliyetinde bulunulan Sosyal Bilimlerin bütün alanlarında yayınlanabilir. 

• Kalemname dergisi, ülkemizin saygın kurumlarından olan Kırıkkale Üniversitesine bağlı İslami İlimler Fakültesi tarafından desteklenmekte ve yayımlanmaktadır.
• Kalemname dergi yönetimi, salt akademik bir dergi olarak, TCK'ya aykırılık teşkil etmeyen her türlü ideolojiye ve düşünceye eşit mesafede bulunmaktadır. Kalemname dergisinde editörler, hakemler ve sürece katkı sunan bütün kurul ya da bireyler tarafsızlık ve liyakat ilkesine göre hareket etmeyi taahhüt etmektedirler.
• Kalemname dergi yönetimi, "evrensel" ahlaki değerlere, akademik etik ilkelere, hukukun üstünlüğüne, insan hayatının ve düşüncelerinin saygınlığına inanmaktadır. Dergi yönetimi, küresel boyutta düşün hayatının ve çeşitli kültürlere bağlı olarak yaratılan medeniyetlerin bütün bileşenleriyle önemli olduğuna da inanmaktadır. Dergi yönetimi, ayrım gözetmeden, beşeri ve pozitif bilimler bağlamında anılan yapılara, bir bütün olarak insan varlığına bilimsel, sanatsal ve çeşitli "değerler", "ilkeler" bağlamında katkı sunabilecek çalışmaları yayınlamayı hedeflemektedir.
• Yazarların kendi düşüncelerini açıklama haklarının bulunduğuna inanan dergi yönetimi, bununla birlikte yazılarda bilimsel ve ideolojik manipülasyona hiç bir boyutta izin vermemektedir.
• Yayın sürecinde çalışmalarıyla yer alan yazarlar, etik kurallara uymakla yükümlüdürler. İntihal ya da diğer konular bağlamında suç teşkil eden hususların vukuu durumunda ilgili merciler bilgilendirilecek ve söz konusu yazı geri çevrilecektir.
• Yayın öncesinde tespit edilemeyen ve yayın sonrasında ortaya çıkacak, TCK doğrultusunda suç teşkil eden hususlar bağlamında, her türlü sorumluluk yazarlara aittir.
• Yayın sürecinde editörler ya da hakemler, çalışmaların mahremiyetini korumakla yükümlüdürler. Yayımlanmadan önce hiçbir çalışma üçüncü taraflarla paylaşılamaz. Mahremiyet ihlalleri hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.
• Yayın sürecinde yazarlar, kendilerinden ek bilgi ve belge istenilmesi durumunda bunları dergi yönetimine vermekle yükümlüdürler.
• Akademik titri olmayan ya da doktora bitirme aşamasında bulunmayan yazarların çalışmaları yayınlanmayacaktır. Bu durumda bulunan yazarların, akademik titri olan bir akademisyenle birlikte yapacakları çalışmalar ise dergimizde yayınlanacaktır.
• Farklı mecralarda basılı, görsel vb. biçimlerde yayınları bulunan fakat akademik görevleri olmayan araştırmacıların veya yazarların çalışmaları ise değerlendirme süreçlerini geçme durumlarına göre yayınlanacaktır.
• Kalemname dergisinde yayın yapmak isteyen yazarlar ve dergi süreçlerinde yer alan diğer bütün taraflar yukarıda belirtilen noktaları kabul etmiş sayılırlar.

Ulusal ve Uluslararası Alan İndeksleri

Img.aspx?img=Sis-Logo.png      logo.png       logo.png   ici2.png  EBSCO HOST

Kırıkkale Üniversitesi İslami ilimler Fakültesi Kampüs, 71450 Yahşihan/Kırıkkale
E-posta: kalemnamedergi@gmail.com | e-ISSN: 2651-3595

Sosyal Medya Hesapları:
Twitter: @kalemnamedergi • Instagram: @kalemnamedergi