Amaç

kisbu ilahiyat dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda 2 sayı olarak Kıbrıs  Sosyal Bilimler Üniversitesi Dini İlimler Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır. 

kisbu ilahiyat dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip özgün makale, derleme makale, yayım değerlendirmesi ve bilimsel toplantı çalışmaları yayımlayarak ilahiyat alanında ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

Kapsam

Dergimizde Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde İlahiyat (Dinî Araştırmalar ve İslâm Araştırmaları) ve Sosyal Bilimler alanlarında özgün makalelerle birlikte derleme makale, yayım değerlendirmesi ve bilimsel toplantı tanıtımları yayımlanmaktadır. Alt alanlar aşağıdaki gibidir:

İLAHİYAT

Temel İslam Bilimleri: Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı.

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, Mantık, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi.

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi,  Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki.

SOSYAL BİLİMLER

Edebiyat, Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Eğitim ve Felsefe.