Yazar Rehberi

 • Kisbu İlahiyat Dergisi, yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 
 • Kisbu İlahiyat Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda 2 sayı olarak Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Dini İlimler Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır. Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde; ilahiyat (dinî araştırmalar ve İslâm araştırmaları) ve sosyal bilimler alanlarında özgün makalelerle birlikte derleme makale, yayım değerlendirmesi ve bilimsel toplantı tanıtımları yayımlanmaktadır.
 • Makale hacmi, 30 sayfayı geçmemelidir yahut 9.000 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Makale'nin dili Arapça ise Arapça kaynakça yanında ikinci bir latinize edilmiş kaynakça verilmelidir.
 • Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ÖN KONTROL, İNTİHAL TARAMASI, HAKEM DEĞERLENDİRMESİ ile TÜRKÇE-İNGİLİZCE DİL KONTROLÜ aşamalarından geçirilmektedir.
 • Ön Kontrol aşamasında üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır.
 • Ön Kontrol aşamasını geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır.
 • Hakem süreci tamamlanan/hakemden geçen makalelerin 150 kelimelik öz/abstract ile birlikte en az 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilmektedir.
 • Kisbu İlahiyat Dergisiİsnad Atıf Sistemini (The Isnad Citation Style) kullanmaktadır.
 • İsnad Atıf Sistemi Akademik Yazım Kılavuzu
 • Makale gönderim sürecini (yazarlar için) anlatan video için tıklayınız.
 • Kitap değerlendirmesi yazım kılavuzu için tıklayınız.
 • Tahkikli / Tenkitli neşir kılavuzu için tıklayınız.