Amaç

Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (KOUFBD) doğal bilimler, mühendislik ve teknoloji konularındaki çok disiplinli alanlarda orijinal araştırma ve derleme makalelerini içeren yılda 2 kez online olarak Türkçe dilde yayım yapan hakemli, ulusal ve akademik bir dergidir. Dergi, bilim ve mühendislik alanlarındaki en son gelişmelerin, yeniliklerin ve yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerin açık erişimli olarak yayımlanmasına imkân sağlayacak dijital bir ortam sunmayı amaçlar.

Kapsam

KOUFBD’ye gönderilen makaleler öncelikle derginin amaç, kapsam ve genel yeterlilik kriterleri yönüyle uygunluğu editör  tarafından  değerlendirilmektedir. Ön  değerlendirme sonrasında uygun bulunan makaleler kimlikleri taraflar için anonim olan en az 2 uzman hakeme gönderilerek makalenin bilimsellik seviyesi  incelenir.  Dergide   yayımlanacak makalelerin bilimsel ve etik açıdan tam bir yetkinliğe sahip olması beklenmektedir.Makale metni ve dökümanları makale yazarlarının herhangi biri tarafından sistem üzerinden online olarak gönderilmelidir. Makaleyi  gönderen  (sorumlu) yazar, makalenin gönderilmesi ve  hakem  değerlendirme  işlemleri  sırasındaki  makale  ile  ilgili  tüm  süreçlerde sorumludur.  Gönderilen  makalenin  daha  önce  başka  bir  yerde yayımlanmamış olması ve sadece bu dergi tarafından değerlendirilebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Makale gönderme işlemi için makaledeki tüm yazarların onayının alınması sorumluluğu makaleyi gönderen sorumlu yazara aittir.