Yayın Kurulu

Baş Editör:

Prof. Dr. K. Süleyman YİĞİT

 

Yardımcı Editörler:

Prof. Dr. Murat HOŞÖZ,

Doç. Dr. H. Hakan GÜREL,

Yrd. Doç. Dr. Mihriban CİVAN,

Yrd. Doç. Dr. Recep Kaya GÖKTAŞ

 

Prodüksiyon Editörü:

Öğr.Gör. Yusuf YAĞCI

 

Editör Asistanları:

Arş. Gör. Abdurrahman GÜN,

Arş. Gör. Alp Eren ŞAHİN

 

Dergi Sekreteri:

Durmuş İMAT

 

Editörler Kurulu:

Prof. Dr. Nilgün AKIN (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Zerrin ALADAĞ (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet ARIK (Özyeğin Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa ÇANAKCI (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Safa Bozkurt ÇOŞKUN (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Arif DEMİR (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Tahsin ENGİN (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Hüseyin Metin ERTUNÇ (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Nevim GENÇ (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Özcan GÜNDOĞDU (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali KILIÇARSLAN (Hitit Üniversitesi, Makine Müh.)

Prof. Dr. Cenk SAYIN (Marmara Üniv., Otomotiv Müh.)

Prof. Dr. Adnan SÖZEN (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Nil Pembe ÖZER (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Oğuzhan URHAN (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Feriha KUYUMCU (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Cihan KUZUCU (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Doç. Dr. Müslüm ARICI (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Ş.Hakan ATAPEK (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Kasım BAYNAL (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Murat Selim ÇEPNİ (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Vildan ÇETKİN (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Halim Aytekin ERGÜL (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Fatma GÜLTEKİN (Karadeniz Teknik Üniv., Jeoloji Müh.)

Doç. Dr. İlyas KANDEMİR (Gebze Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet KARAKAŞ (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Rezzan KASIM (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Fadime SERTÇELİK (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Ali Bekir YILDIZ (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet YILMAZ (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Halil YİĞİT (Kocaeli Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Arzu ARI (Kocaeli Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aytaç ÇINAR (Kocaeli Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Onur ÇOBAN (Kocaeli Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Canan Dilek EREN (Kocaeli Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Emre KİSHALI (Kocaeli Üniversitesi)

Danışma Kurulu

Danışma Kurulu:

Prof. Dr. Halis AYGÜN (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Yunus Emre ERDEMLİ (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. H. Metin ERTUNÇ (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Bülent ORUÇ (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Engin ÖZDEMİR (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. İlhan T. ÖZTÜRK (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Halil İbrahim SARAÇ (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Tamer SINMAZÇELİK (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet UÇAR (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Elşen VELİ (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. R. Taygun GÜRAY (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Ufuk KASIM (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Serdar KÜÇÜK (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Murat MAKARACI (TÜBİTAK)

Doç. Dr. Güralp ÖZKOÇ (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Beyhan PEKEY (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Seval PINARBAŞI (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet SAYAR (Kocaeli Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ali KİBAR (Kocaeli Üniversitesi)

Makale Taslağı

Makale taslağına buradan ulaşabilirsiniz