İntihal Önleme Politikası

Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi'ne makale gönderen her yazar aşağıdaki kuralları kabul etmiş sayılır:


Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi'ne  gönderilen her makale benzerlik tespit programlarıyla taranarak daha önce yapılmış mevcut bilimsel çalışmalar, yayınlar ve web içerikleriyle karşılaştırılır. Bu işlem sonucunda makalenin benzerlik oranı elde edilir. Makale benzerlik raporunun sonucuna göre dergimizin intihal önleme politikasına uygun olarak aşağıdaki kurallar uygulanır:

1-) Gönderilen makalenin benzerlik oranı %20 veya %20'den az ise makale değerlendirme sürecine alınarak değerlendirme süreci başlatılır.

2-) Gönderilen makalenin benzerlik oranı %20'nin üstünde ise yazardan en fazla 20 gün içinde makalesini revize etmesi istenir. Bu süre içerisinde revize edilen ve benzerlik oranı %20'nin altında olan makaleler hakem değerlendirmesine alınır aksi halde makale reddedilerek süreç sonlandırılır.