Sayı: 3, 2.06.2021

Yıl: 2021

Sayı Editör Kurulu

Mehmet Fatih KÖKSAL İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)
Arş. Gör. Harun COŞKUN İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8774-2186
Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)
KÜLTÜRK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ