Hakkında

Kurdiyat is an international peer-reviewed e-journal published twice a year, in June and December. The publication language of the journal is Kurdish, but studies in the field of Kurdish Language and Culture in Turkish, English, Arabic and Persian are also accepted.
It is recommended that the studies to be submitted to the journal should not exceed a maximum of 9,000 words. Abstracts of the studies to be submitted to the journal are prepared in at least 3 languages (Kurdish and English are compulsory). It is recommended that abstracts should not exceed minimum of 250 and maximum of 400 words. The number of keywords should be at least 5 and should be ordered from general to specific. Kurdiyat, does not charge any fee from the authors during the evaluation, preparation and publication of the articles.

Kurdiyat dergisi, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayın yapan, uluslararası hakemli bir e-dergidir. Derginin yayın dili Kürtçe olup Kürt Dili ve Kültürü alanında yapılan Türkçe, İngilizce, Arapça ve Farsça dilindeki çalışmalar da kabul edilmektedir.
Dergiye gönderilecek çalışmaların azami 9.000 kelimeyi geçmemesi tavsiye edilmektedir. Dergiye gönderilecek çalışmaların özetleri en az 3 dilde (Kürtçe ve İngilizce zorunlu) hazırlanır. Özetler asgari 250, azami 400 kelimeyi geçmemesi önerilmektedir. Anahtar kelime sayısı en az 5 adet olmalıdır ve genelden özele doğru sıralanmalıdır. Dergimiz, makalelerin değerlendirilmesi, yayına hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir