Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ÖN KONTROL, İNTİHAL TARAMASI, HAKEM DEĞERLENDİRMESİ ile DİL KONTROLÜ aşamalarından geçirilmektedir.
Ön kontrol aşamasında üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır.
Ön Kontrol aşamasını geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır.
Hakem süreci tamamlanan/hakemden geçen makalelerin yayınlanabilmesi için 250-400 kelimelik özet/abstract (Kürtçe ve İngilizce zorunlu) ile birlikte en az 5 kelimelik anahtar kelimeler içermesi gerekmektedir.