Alan Editörü
Ad: Arş. Gör. Sinan ÇAKAR
E-posta: sinancakar82@gmail.com
Adres:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi


Başeditör
Ad: Doç. Dr. Nesim SÖNMEZ
E-posta: nesimsonmez@yyu.edu.tr
Editör Yardımcısı
Ad: Öğrt. Gör. Hacı YILMAZ
E-posta: haciyilmaz@yyu.edu.tr
Teknik İletişim
Ad: Öğrt. Gör. Hacı YILMAZ
E-posta: haciyilmaz@yyu.edu.tr