Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Adına Sahibi

Doç. Dr. Abdulhadi TİMURTAŞ

Turkey
atimurtas71@hotmail.com
Konular: Dilbilimi
Kurum: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ARAP DİLİ VE BELAGATİ

EditörDoç. Dr. Nesim SÖNMEZ

Turkey
ORCID: 0000-0002-6315-6075
Konular: Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Alan Editörleri

Arş. Gör. Sinan ÇAKAR

Turkey
sinancakar82@gmail.com
Konular: Kürt Dili ve Edebiyatı

Yayın veya Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdurrahman Adak – Mardin Artuklu Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ –Bingöl Üniversitesi

Doç. Dr. Abdulhadi TİMURTAŞ- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr. Nesim SÖNMEZ- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr. Hayrullah ACAR – Mardin Artuklu Üniversitesi

Doç. Dr. Mahmut DÜNDAR- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr. Ömer ÇİFTÇİ- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr. M. Zahir ERTEKİN- Bingöl Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK – Mardin Artuklu Üniversitesi

Doç. Dr. Ayhan TEK – Muş Alparslan Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Kenan BULUT- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Osman ASLANOĞLU- Dicle Üniversitesi