Yazım Kuralları

 • Yaşayan Diller Enstitüsü Kurdiyat Dergisi, Haziran ve Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü tarafından yayımlanan akademik bir dergidir.
  (Makale kabul tarihleri: Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 31 Mayıs; Aralık tarihli sayı için 01 Temmuz - 31 Kasım).
  Kurdiyat Dergisi, Kürt Dili, Kültürü, Edebiyatı, Tarihi ve Sanatı ile ilgili (Sosyal ve Beşeri Bilimler) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.
  Makale hacmi, 9000 kelimeyi geçmememesi tavsiye edilmektedir.
  Metin yazı tipi Times New Roman 12 punto, iki yana hizalı ve bir buçuk satır aralığı; dipnotlar ise 10 punto ve tek satır aralığı olacak şekilde hazırlanacaktır.
  Atıf, Kaynakça vb. bilgiler Apa 6 versiyonuna uygun olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/10990
  Bir sayıda aynı yazara ait en fazla iki çalışma yayımlanabilmektedir.
  Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ÖN KONTROL, İNTİHAL TARAMASI (İthenticate veya İntihal.net), HAKEM DEĞERLENDİRMESİ ile DİL KONTROLÜ aşamalarından geçirilmektedir.
  Ön Kontrol aşamasında üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır.
  Ön Kontrol aşamasını geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır.
  Hakem süreci tamamlanan/hakemden geçen makalelerin yayınlanabilmesi için 250-400 kelimelik özet (Kürtçe ve İngilizce zorunludur) ile birlikte en az 5 kelimelik anahtar kelimeler içermesi gerekmektedir.