Lectio Socialis
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2602-2524 | e-ISSN 2602-2443 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı İstanbul Umut Hareketi Derneği | https://dergipark.org.tr/lectio


İstanbul Umut Hareketi Derneği tarafından Türkiye'de yayımlanan Lectio Socialis, sosyal bilimler ve ilgili disiplinlerin politika ile ilgili konularına özellikle ilgi duyan uluslararası hakemli bir akademik araştırma dergisidir.

Disiplinlerarası bir dergi olan Lectio Socialis, metinsel, felsefi ve sosyal bilimsel altyapıdan ve kültürel çalışmalardan makaleleri yayımlar. İlgi alanlarına bazı örnekler: Devlet ve Toplum İlişkileri; Etnik Çatışmalar; Politika Oluşturma ve Gündem Belirleme; Çok Düzeyli Yönetişim; Demokratikleşme ve Sivil Toplum; Sosyal Yapılar ve Entegrasyon; Göç; Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Konular; Bilim ve Toplum; Stratejik Planlama; Kamu Politikası Analizi; Sosyal Politika; Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları.

Dünya çapında birçok üniversitede görev yapan ve alanında uzman olan, yayın ve danışma kurulu üyeleri ve hakemler dergiye katkı sunmaktadır.

Bu dergi, araştırmayı halkın erişimine açık hale getirmenin daha büyük bir küresel bilgi alışverişini desteklemesi ilkesi ile içeriğine açık erişim sağlamaktadır.

Bu dergi yazarlardan makalelerini sunmaları veya yayınlamaları için ücret almaz.

5. ciltten itibaren dergide yayımlanan her bir makale için TUBİTAK Ulakbim'in sponsorluğunda DOI sağlanmaktadır. 

Lectio Socialis

ISSN 2602-2524 | e-ISSN 2602-2443 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı İstanbul Umut Hareketi Derneği | https://dergipark.org.tr/lectio
Kapak Resmi


İstanbul Umut Hareketi Derneği tarafından Türkiye'de yayımlanan Lectio Socialis, sosyal bilimler ve ilgili disiplinlerin politika ile ilgili konularına özellikle ilgi duyan uluslararası hakemli bir akademik araştırma dergisidir.

Disiplinlerarası bir dergi olan Lectio Socialis, metinsel, felsefi ve sosyal bilimsel altyapıdan ve kültürel çalışmalardan makaleleri yayımlar. İlgi alanlarına bazı örnekler: Devlet ve Toplum İlişkileri; Etnik Çatışmalar; Politika Oluşturma ve Gündem Belirleme; Çok Düzeyli Yönetişim; Demokratikleşme ve Sivil Toplum; Sosyal Yapılar ve Entegrasyon; Göç; Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Konular; Bilim ve Toplum; Stratejik Planlama; Kamu Politikası Analizi; Sosyal Politika; Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları.

Dünya çapında birçok üniversitede görev yapan ve alanında uzman olan, yayın ve danışma kurulu üyeleri ve hakemler dergiye katkı sunmaktadır.

Bu dergi, araştırmayı halkın erişimine açık hale getirmenin daha büyük bir küresel bilgi alışverişini desteklemesi ilkesi ile içeriğine açık erişim sağlamaktadır.

Bu dergi yazarlardan makalelerini sunmaları veya yayınlamaları için ücret almaz.

5. ciltten itibaren dergide yayımlanan her bir makale için TUBİTAK Ulakbim'in sponsorluğunda DOI sağlanmaktadır. 

Makale Şablonu

Çalışmalar, derginin makale şablonuna uygun olarak hazırlanmalıdır.
Şablonu indirmek için bu bağlantıya tıklayınız.