e-ISSN: 2602-2443
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Emrah Konuralp
Kapak Resmi
       

Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Konuralp tarafından yayımlanan Lectio Socialis, sosyal bilimler ve ilgili disiplinlerin politika ile ilgili konularına özellikle ilgi duyan uluslararası hakemli bir akademik araştırma dergisidir.

Disiplinlerarası bir dergi olan Lectio Socialis, metinsel, felsefi ve sosyal bilimsel altyapıdan ve kültürel çalışmalardan makaleleri yayımlar. İlgi alanlarına bazı örnekler: Devlet ve Toplum İlişkileri; Etnik Çatışmalar; Politika Oluşturma ve Gündem Belirleme; Çok Düzeyli Yönetişim; Demokratikleşme ve Sivil Toplum; Sosyal Yapılar ve Entegrasyon; Göç; Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Konular; Bilim ve Toplum; Stratejik Planlama; Kamu Politikası Analizi; Sosyal Politika; Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları.

Dünya çapında birçok üniversitede görev yapan ve alanında uzman olan, yayın ve danışma kurulu üyeleri ve hakemler dergiye katkı sunmaktadır.

Bu dergi, araştırmayı halkın erişimine açık hale getirmenin daha büyük bir küresel bilgi alışverişini desteklemesi ilkesi ile içeriğine açık erişim sağlamaktadır.

Bu dergi yazarlardan makalelerini sunmaları veya yayınlamaları için ücret almaz.

5. ciltten itibaren dergide yayımlanan her bir makale için TUBİTAK Ulakbim'in sponsorluğunda DOI sağlanmaktadır. 

Kitap İncelemesi

Nick Dyer-Witheford, Atle Mikkola Kjosen and James Steinhoff. Inhuman Power: Artificial Intelligence and the Future of Capitalism. London: Pluto Press, 2019. viii 210 pp. ISBN: 9780745338606. £16.99

Araştırma Makalesi

A Perspective on Critical Security Concept and International Migration Nexus through Copenhagen School: The Quest for Societal Security

Makale Şablonu

Çalışmalar, derginin makale şablonuna uygun olarak hazırlanmalıdır.
Şablonu indirmek için bu bağlantıya tıklayınız. 


Lectio Socialis is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.