Amaç ve Kapsam

Marine and Life Sciences (Mar Life Sci) Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir ve hem Türkçe hem de İngilizce hazırlanan makaleleri kabul etmektedir. MLS çift hakemli (kör) bir değerlendirme sistemine sahip olan bir açık erişim dergisidir. Dergi deniz ve yaşam bilimleri alanları alanlarında özgün araştırmalar, derleme makaleler, kısa bildirileri, teknik notlar, raporlar ve editöre mektup yayımlar. Derginin temel amacı, deniz bilimleri, denizcilik, su yaşamı, su ürünleri yetiştiriciliği, balıkçılık işletmeciliği, çevre bilimleri gibi bilim, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarındaki bilimsel araştırmaların sonuçlarını paylaşmaktır. Mar Life Sci yayımlanan makaleler için herhangi bir ücret talep etmez.


Araştırma alanları şunları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):
• Deniz Teknolojileri
• Deniz Biyolojisi
• Balıkçılık
• Su Ürünleri Yetiştiriciliği
• Denizcilik
• Biyoteknoloji
• Ekoloji
• Kirlilik
• Balıkçılık yönetimi
• Telemetri ve uzaktan algılama (GIS)
• Balık Teşhisi ve Hastalığı
• Balık Beslenmesi
• Gıda işleme
• Hidroloji
• Limnoloji
• Oşinografi
• Sürdürülebilir ekosistem
• Küresel ısınma
• İstatistik ve modelleme
• Su havzası yönetimi

Mar Life Sci, yayıncılık hayatına 2019 yılında başlayan uluslarası hakemli Türkçe ve İngilizce bir dergidir. Deniz bilimleri, denizcilik, su yaşamı, su ürünleri yetiştiriciliği, balıkçılık yönetimi ve çevre bilimleri alanlarında orijinal makaleler, derlemeler, kısa yazılar ve editöre mektuplar hakem değerlendirilmesinden sonra yayınlanmak üzere kabul edilmektedir. Derginin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan makaleler dergi editörü tarafından değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilmektedir. Kör hakem uygulaması gözetilmekte ve her makale iki farklı hakem tarafından değerlendirilmektedir. Dergi editörü ve editor kurulu, hakem değerlendirilmelerine göre makalenin dergide yayınlanmak üzere kabul edilip edilmeyeceğine karar verir. Daha önce başka bir yerde yayımlanmış makaleler değerlendirme kapsamına alınmamaktadır. Dergide yayınlanan makalelerin tüm sorumlulukları (bilimsel, mesleki, etik, yasal vb.) makale yazarlarına aittir. Yayınlanan makalelerin telif hakları derginin mülküyeti ve referansı olmadan devredilemez.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık
Flag Counter