İletişim Bilgileri

Başeditör

Yrd. Doç. Dr. Emrah Şimşek
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ
emrah.simsek@iste.edu.tr

Editör Yardımcısı

Prof. Dr. Süleyman Özdemir
SİNOP ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
suleymanozdemir57@gmail.com

Editör Yardımcısı

Doç. Dr. Semih Kale
CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY, FACULTY OF MARITIME SCIENCES AND TECHNOLOGY, DEPARTMENT OF MARINE SCIENCES
semihkale@comu.edu.tr

Teknik İletişim

Okutman Özkan Akar
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
marineandlifesciences@gmail.com