Yazım Kuralları

Başvuru Dosyaları

1. Makale Şablonu- İndirmek için Tıklayınız

2. Telif Hakkı Devir Formu- İndirmek için Tıklayınız

3. Etik Kurul İzni Bilgi Beyanı- İndirmek için Tıklayınız

4. Benzerlik Raporu- Turnitin, iThenticate, intihal.net programlarını kullanabilirsiniz.


Makale İşleme Ücretleri

Marine and Life Scinces dergisi hiçbir makale için   gönderim, süreç, işleme veya yayınlama ücreti talep etmemektedir.

Makale Türleri

Orjinal araştırma makaleleri, derleme makaleleri, kısa makale, editöre mektup kabul edilmektedir. Orjinal araştırma makaleleri daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olmalı ve 8000 kelime ya da 30 sayfayı (tablolar ve görseller dahil) geçmemelidir. Derleme makaleleri, belli bir alanda 10.000 kelime ya da 30 sayfayı (tablolar ve görsellerdahil) geçmemelidir. Kısa makaleler çalışmanın ön aşamasını ve doğasını açıklayacak şekilde olmalı ve 3000 kelime ya da 10 sayfayı (tablolar ve görseller dahil) geçmemelidir. Editöre Mektup, güncel konuları kapsamaları ve 2000 kelime ya da 10 sayfayı (tablolar ve görseller dahil) geçmemelidir.


Makale HazırlığıMakaleler Türkçe ya da İngilizce dilinde yazılmalı ve bir kelime işlemci programı kullanılarak “.doc” ya da “.docx” formatlarında kaydedilmelidir. Makale boyunca 12 puntolu Times New Roman fontu (referanslar, tablo ve şekil başlıkları dahil) kullanılmalı, çift aralıklı ve A4 boyutunda her tarafında 25 mm kenar boşluklu sayfa düzeni tercih edilmelidir. Metin tek sütünda mümkün olduğunca basit olmalı ve sözcükler tire kullanılarak ayrılmamalıdır. Cins ve tür isimleri italic olarak verilmeli ve metinde ilk bahsedildiği yerde “should be followed by the authority”. Makaleler aşağıdaki sıraya göre yapılandırılmalıdır:


Başlık Sayfası

o Başlık
o Yazar isimleri, ORCID ID, tam adresleri
o Sorumlu yazarın mail adresi


Ana Metin

o Başlık yazar isimleri dahil edilmeden eklenmelidir (Türkçe makaleler için hem Türkçe hem İngilizce gerekmektedir)
o Özet (Türkçe makaleler için hem Türkçe hem İngilizce gerekmektedir
o Anahtar Kelimeler
o Giriş
o Materyal ve Yöntem
o Sonuçlar ve Tartışma ( Bu kısmı yazar isterse iki ayrı başlık olacak şekilde yazar ele alabilir)
o Sonuçlar
o Teşekkür (gerekli ise)
o Kaynakça
Tablo ve Figurler metin üzerinde uygun olan yerlerde başlıkları ile beraber verilmelidir.
Appendiks (gerekli ise)


Teşekkür


Minimum uzunlukta tutulmalı ve kaynakçadan önce yerleştirilmelidir.


Kaynakça

Metin içinde kaynak gösterme
Lütfen kaynakçada verilen bir referansların aynı zamanda metin içinde de kaynak gösterildiğinden emin olunuz. Literatürü kaynak gösterirken örnekteki gibi önce alfabetik sıraya sonra yıla göre kaynak gösteriniz (Şimşek, 2018; Şimşek and Demirci, 2018; Şimşek et al., 2018). Türkçe makaleler için (Şimşek, 2018; Şimşek ve Demirci, 2018; Şimşek ve ark., 2018). Eğer kaynakça cümle içinde kullanılacaksa sadece tarihi parantez içinde gösteriniz. Örneğin: Kale (2012); Can and Yılmaz (2014); Kılıç et al. (2019)
· Tek isim: yazar ismi ve yayınlanma
· İki yazarlı: iki yazarın da adı ve yayımlanma yılı
· Üç ya da daha fazla yazarlı: İlk yazarın adının arkasından “et al.” ibaresi yerleştirilir ve yayımlanma yılı verilir
Kaynakçada kaynak gösterme; Kaynaklar önce alfabetik olarak ardından da kronolojik olarak sıralanmalıdır. Aynı yazar (lar) dan aynı yılda birden fazla kaynak olduğu taktide yayın tarihinden sonra a,b,c, vb. harflerle belirtilmelidir.
Dergi makaleleri, kitaplar, birden fazla bölümden oluşan kitaplar ve online basılan makaleler aşağıdaki örnekler doğrultusunda kaynak gösterilmelidir.

Makale:
Demirci, A. (2007). The evaluation of a red shrimp Plesionika martia (Decapoda: Pandalidae) in North-East Mediterranean Trawl Fishery. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24(1): 93-96.
Şimşek, E. & Demirci, A. (2018). Barotrauma treatment effects on survival rates for some discarded fish by trawl fishery. Fresenius Environmental Bulletin, 27(7): 4867-4873.
Demirci, S., Özyılmaz, A., Öksüz, A., Nadir, R. S. & Şimşek, E. (2018). Otolith chemistry of Champsodon nudivittis (Ogilby, 1895) and Nemipterus randalli (Russell, 1986) in Iskenderun Bay, Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 34(5): 1131-1135.


Kitap:
Brown, C., Laland, K. & Krause, J. (Eds.) (2011). Fish cognition and behavior. 2nd ed. Oxford, UK: Wiley-Blackwell. 472 p.


Kitap Bölümü:
Langston, W. J. (1990). Toxic effects of metals and the incidence of marine ecosystems. In: Furness, R.W. (eds.), Rainbow heavy metals in the marine environment. CRC Pres., New York. p. 102-122.
Vassallo, A.I. & Mora, M.S. (2007). Interspecific scaling and ontogenetic growth patterns of the skull in living and fossil ctenomyid and octodontid rodents (Caviomorpha: Octodontoidea). In: Kelt, D.A., Lessa, E., Salazar-Bravo, J.A., Patton, J.L. (eds.), The Quintessential Naturalist: Honoring the Life and Legacy of Oliver P. Pearson. 1st ed. Berkeley, CA, USA: University of California Press, 945-968.


Tez:
Şimşek, E. (2018). Trol balıkçılığında ıskartanın yaşama ihtimalini etkileyen faktörlerin analizi. Doktora tezi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Hatay, Türkiye, 101 s.
Şimşek, E. (2018). Analysis of the factors affecting the discard fate for trawl fishery. Ph. D. Thesis, Iskenderun Technical University, Hatay, Turkey, 101 pp. (In Turkish).


Konferans Bildirileri:
Demirci, A., Şimşek E., Demirci, S., Akar, Ö. & Bayraktar, O. (2018). Recreational fishing competitions in Turkey. International Ecology 2018 Symposium, Kastamonu, Turkey Proceedings Book, 505-506.


Enstitü Baskıları:
FAO, (2016). The State of World Fisheries and Aquaculture: Contributing to food security and nutrition for all. Rome. 200 pp.


Raporlar:
FAO, (2018). Report of the ninth session of the Sub-Committee on Aquaculture. FAO Fisheries and Aquaculture Report No. 1188. Rome, Italy.

İnternet Kaynakları:
Froese, R. & Pauly, D. (Eds.) (2018). FishBase. World Wide Web electronic publication. Retrieved on January 11, 2018 from http://www.fishbase.org.


Tablolar
Tablolar Arap rakamlarına göre sıralanmalı ve metin içinde en uygun olan yerlere başlıkları ile beraber yerleştirilmelidir. Dipnotları tablo gövdesinin altındaki tablolara yerleştirin ve bunları küçük harflerle (veya anlamlılık değerleri ve diğer istatistiksel veriler için yıldız işaretleriyle) belirtilmelidir. Diket sütün kullanımında kaçınılmalıdır. Tablolarda gösterilen verilen metin içinde tekrarlara yer verecek şekilde gösterilmemelidir.


Şekiller
Metinde tüm resimler 'Şekil' olarak etiketlenmeli ve birbirini izleyen Arapça rakamlarla, Şekil 1, Şekil 2 vb. şeklinde numaralandırılmalıdır. Bir şeklin içindeki panellee etiketlenmişse (a, b, vb.), metinde bu panellere atıfta bulunurken hem şekil hem panel kodunu bir arada kullanın. Yüksek kaliteli lazer yazıcı ile çoğaltılabilecek kalitedeki çizimler tercih edilmektedir. Kullanılan fotoğraflar iyi kontrastlı olmalı ve parlak kağıt üzerine basılabilir olmalıdır. PNG, JPEG gibi elektronik formatlar için önerilen şekiller. TIFF (min. 300 dpi) de mevcut boyutlarda düzenlenmelidir. Tüm şekiller veya tablolar metin içinde sunulmalıdır. Tüm şekiller ve tablolar için Times New Roman yazı tipini kullanın. Yazı tipi boyutları 9 ila 12 punto arasında olmalıdır.

Flag Counter