Cilt: 30 Sayı: 3, 30.09.2018

Yıl: 2018

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

7. Gerçek Zamanlı Sürücü Yorgunluk Tespit Sistemi

Marmara Fen Bilimleri Dergisi

e-ISSN : 2146-5150

 

 

MU Fen Bilimleri Enstitüsü

Göztepe Yerleşkesi, 34722 Kadıköy, İstanbul
E-posta: fbedergi@marmara.edu.tr