e-ISSN: 2792-0925
Başlangıç: 2021
Yayıncı: Muş Alparslan Üniversitesi
Kapak Resmi

Muş Alparslan Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Dergisi,  Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü’nün yılda 3 sayı (Nisan-Temmuz- Aralık) yayımlanan, çift-kör hakemlik ilkeleri ile makaleleri değerlendiren ve sağlığın her alanından araştırmalara yer veren bağımsız ve önyargısız, tarafsız, açık erişimli, ulusal ve uluslararası indeksli bir bilim dergisidir.

2023 - Cilt: 3 Sayı: 3