Hakem Değerlendirme Süreci

  • MREF Dergisi sistemine yüklenen çalışmalar, öncelikle editörler tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluk açısından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir.
  • Dergi yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez.
  • Yazım ve yayın ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan yazılar, değerlendirilmesi için en az 2 hakem’e gönderilir.
  • Hakem ve yazar isimleri Kör hakemlik Uygulaması ile karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur.
  • Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 30 gündür. Bu süre sonunda rapor edilmeyen çalışmalar için yeni bir hakem tayin edilir.
  • Değerlendirme sonucunda iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayınlanıp yayınlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir.
  • Hakemler, düzeltme istedikleri yazıyı yayınlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler. Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi sistem tarafından otomatik olarak hakeme gönderilir.
  • Yazarlar, makul çerçevede ve ikna edici verilerle birlikte hakem raporuna itiraz edebilirler. İtirazlar dergi yönetimi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde konu ile ilgili olarak farklı bir hakemin (ya da hakemlerin) görüşlerine başvurulabilir.
  • Hakem değerlendirme sürecini olumsuz olarak tamamlayan makaleler gerekçeleriyle birlikte yazara iade edilir.
  • Hakem değerlendirme sürecini olumlu tamamlayan makaleler mizanpaj için ilgili birime gönderilir.

Son Güncelleme Zamanı: 5.04.2021 13:23:39