Telif Hakkı ve Devir Sözleşmesi

Telif Hakkı ve Devir Sözleşmesi

Yazar(lar):

     a) Sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu, makalenin başka bir yerde yayımlanmadığını veya yayımlanması için sunulmadığını,
     b) Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını,
     c) Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını,
     d) Makalede bulunan metnin, şekillerin ve diğer materyal ve dokümanların diğer şahıslara ait olan telif haklarını ihlal etmediğini,
     e) Makalenin tüm finansal haklarını Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi'ne devrettiğini kabul ve taahhüt ederler.

Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır:

     a) Patent hakları,
     b) Yazar(lar)ın gelecekte kitaplarında veya diğer çalışmalarında makalenin tümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkı,
     c) Makaleyi satmamak koşuluyla kendi amaçları için çoğaltma hakkı gibi fikri mülkiyet hakları saklıdır.

Yazar(lar) makaleyi çoğaltma, postayla veya elektronik yolla dağıtma hakkına sahiptir. Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi'nin yayımcı kuruluş olarak belirtilmesi ve dergiye atıfta bulunulması şartıyla izin verilir. Atıf yapılırken dergi adı, makale adı, yazar(lar)ın adı-soyadı, cilt no, sayı no, sayfa aralığı ve yıl verilmelidir.

Yazarları dahil olmak üzere bu makale izin alınmadan başka web sitelerinde yayımlanamaz. Bununla birlikte bazı haklar Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (işlemeye ve ticari kullanıma kapalı/atıf şartlı alıntı) ile serbest bırakılmıştır. Bu lisans, başkalarının sizin eserlerinizi indirmelerine ve bunları akademik amaçlı olarak başkalarıyla paylaşmalarına izin verir, ancak bunları hiçbir şekilde değiştiremez veya ticari olarak kullanamazlar.

Ben/biz, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi ve editörlerinin hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun yazarlara ait olduğunu taahhüt ederim/ederiz.

Ayrıca ben/biz makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığını, makalede herhangi bir etik ihlali yapılmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını taahhüt ederim/ederiz.

Aşağıdaki Makale Telif Hakkı Devir Sözleşmesi, sorumlu yazar tarafından imzalanmalıdır. Belgenin taranmış dosyası PDF formatına çevrilerek makale başvurusu sırasında sisteme yüklenmelidir.
Son Güncelleme Zamanı: 25.03.2021 23:47:44