Cilt: 12 - Sayı: 2

Yıl: 2021

Makaleler

Kitap Tanıtım ve Değerlendirmesi

Mukaddime Dergisi, Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (eski ismiyle Sosyal Bilimler Enstitüsü) tarafından Mayıs 2010 yılında yayım hayatına başlayan, yılda iki kez yayımlanan (Mayıs ve Kasım) hakemli bir dergidir. Dergi, elektronik olarak yayınlanmaktadır. Mukaddime’nin bir sayısında 10 araştırma makalesi ve 3 kitap tanıtımı/değerlendirmesine yer verilmektedir.

Mukaddime’de, tarihsel süreç içerisinde Ortadoğu coğrafyasında yaşanan sosyo-kültürel gelişmeleri analitik bakış açısıyla ele alan özgün çalışmalara yer verilmektedir. Dergi, yayınladığı nitelikli akademik içeriklerle; bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesinde önde gelen yayın organlarından biri olmayı amaçlamaktadır. Dergide, APA (6. Baskı) kaynakça ve atıf sistemi kullanılmaktadır. Derginin yayın dili Türkçedir. Diğer dillerde gönderilen yazılar Editör Kurulu tarafından değerlendirilir. Mukaddime Dergisi açık erişimli olup yazar ve okurdan herhangi bir ücret talep etmemektedir. Dergi Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin Açık Erişim Politikasını takip eder, detaylar için https://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/turkish-translation .

Mukaddimede; felsefî, tarihî ve sosyo-kültürel bağlama odaklanan özgün çalışmalarla bilime en üst düzeyde katkı sağlamayı önceleyen bir yayın politikası izlenmektedir. İlgili alanlarda analitik bakış açısıyla ele alınan, orijinal fikirlerin serdedildiği çalışmaların yayınlanması öncelenmektedir. Bununla birlikte dergi; tarih, felsefe ve sosyolojiyle bağlantılı olarak sosyal bilimlerin diğer tüm alanlarında geliştirilen yeni yorum, yaklaşım ve analizlere de açıktır. Dergide kuramsal ve analitik çalışmaların yanı sıra kitap tanıtımı/eleştirisi, araştırma notları ve bilimsel toplantılara dair değerlendirme yazılarına yer verilmektedir. Böylece söz konusu görüş ve yaklaşımların etkilerinin bir yansıması olarak yeni fikirlerin üretilmesine öncülük etme hedeflenmektedir.

Dergiye gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması veya başka bir bilimsel yayın organında değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. Tamamlanmış, online olarak erişime açık olan lisansüstü çalışmalardan (yüksek lisans ve doktora tezlerinden) doğrudan üretilen makaleler kabul edilmemektedir. Yazarın/yazarların ırkına, cinsiyetine, dinsel görüşüne, etnik kökenine, politik yönelimine bakılmaz. Gelen bütün makaleler hakemlere gönderilmeden önce Editör Kurulu tarafından bilimsel kıstaslara göre ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme aşamasını geçemeyen çalışmalar yazarlarına iade edilir. Ön değerlendirme aşamasını geçen çalışmalar ise değerlendirilmek üzere “kör hakem” yöntemiyle konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Her bir hakemden çalışmayla ilgili değerlendirme formunu doldurmaları veya gerekli görülmesi durumunda ayrı bir rapor hazırlamaları istenir. İki hakemin görüş ayrılığı durumunda, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur. Hakemlerin isimleri gizli tutulmak kaydıyla hakem raporları yazara/yazarlara bildirilir. Hakemlerden birisi veya her ikisi, “düzeltmelerden sonra yayınlanabilir” görüşü belirtirse, gerekli düzeltmelerin yapılması için makale yazara gönderilir. Makale, en az iki hakemden olumlu rapor gelmesi halinde yayınlanır. Düzeltme yapıldıktan sonra hakemlerin uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı hakem ve Editör Kurulu tarafından değerlendirilir. Yayınlanan yazıların dil, üslup, içerik, vb. açılardan bütün yasal ve hukuki sorumluluğu yazara aittir.1. Makaleler, 6.000-10.000; kitap değerlendirmeleri ise 1.500-2.500 arası kelimeden oluşmalıdır. Bu sınırların dışında kelime sayısı içeren çalışmalar Editör Kurulu tarafından değerlendirilir.

2. Makalelerde, başlık ve anahtar kelimelerle birlikte en az 600 kelimelik genişletilmiş kısa İngilizce özetten farklı olarak İngilizce ve 200 kelimelik Türkçe ve İngilizce toplamda üç ayrı öz (abstract-özet) olmalıdır. Makalenin ilk sayfasında yazarın/yazarların unvan, kurum ve adres bilgileri verilmelidir. Metnin sonuna kaynakça eklenmelidir.

3. Yazılar, PC Microsoft Office Word (Word 97 veya daha ileri bir versiyonu) programında yazılmalı veya bu programa uyarlanarak Word ve PDF formatında gönderilmelidir.

4. Sayfa düzeni; A4 boyutunda olmalı, kenar boşlukları soldan 3,0 cm, sağdan 3 cm, üstten 3,0 cm ve alttan 3,0 cm şeklinde ayarlanmalıdır.

5. Metin kısmı Candara yazı tipi ve 10 puntoyla; başlıklar bold olarak; metnin tamamı 1,5 satır aralıkla, dipnotlar ise tek satır aralıkla ve 10 punto ile kenarlardan daraltılarak yazılmalıdır. Metin içerisinde verilen alıntılarda dipnot yazım kuralları geçerli olup alıntıların asıl metinden ayrı olarak kenarlardan daraltılarak verilmesi gerekir.

6. Yazılarda kullanılan çizim, grafik, resim ve benzeri malzemeler JPEG ya da GIF formatında olmalıdır. Görsel malzeme ve ekler gerektiğinde e-posta yoluyla ayrıca ulaştırılmalıdır.

7. Yazarların, makalelerinde APA 6 kaynak gösterme sistemini kullanmaları gerekmektedir. Kaynakça metnin sonunda alfabetik sırayla verilmelidir.

8.   Siteye yüklenen makale dosyası, yazar ismi silinmiş olarak gönderilmelidir. Yazar ismi silinmeden yüklenen dosyalar dikkate alınmayacaktır.

Dergiye gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması veya başka bir bilimsel yayın organında değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. Tamamlanmış, online olarak erişime açık olan lisansüstü çalışmalardan (yüksek lisans ve doktora tezlerinden) doğrudan üretilen makaleler kabul edilmemektedir. Yazarın/yazarların ırkına, cinsiyetine, dinsel görüşüne, etnik kökenine, politik yönelimine bakılmaz. Gelen bütün makaleler hakemlere gönderilmeden önce Editör Kurulu tarafından bilimsel kıstaslara göre ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme aşamasını geçemeyen çalışmalar yazarlarına iade edilir. Ön değerlendirme aşamasını geçen çalışmalar ise değerlendirilmek üzere “kör hakem” yöntemiyle konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Her bir hakemden çalışmayla ilgili değerlendirme formunu doldurmaları veya gerekli görülmesi durumunda ayrı bir rapor hazırlamaları istenir. İki hakemin görüş ayrılığı durumunda, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur. Hakemlerin isimleri gizli tutulmak kaydıyla hakem raporları yazara/yazarlara bildirilir. Hakemlerden birisi veya her ikisi, “düzeltmelerden sonra yayınlanabilir” görüşü belirtirse, gerekli düzeltmelerin yapılması için makale yazara gönderilir. Makale, en az iki hakemden olumlu rapor gelmesi halinde yayınlanır. Düzeltme yapıldıktan sonra hakemlerin uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı hakem ve Editör Kurulu tarafından değerlendirilir. Yayınlanan yazıların dil, üslup, içerik, vb. açılardan bütün yasal ve hukuki sorumluluğu yazara aittir.

Mukaddime Dergisi'ne kabul edilen makaleler için herhangi bir ücret alınmamaktadır

 


15816

15815

ISSN: 1309-6087, e-ISSN: 2459-0711