Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi

Sözleşmeyi indirmek için buraya tıklayınız...

veya aşağıdaki metni kopyalayıp bir word dosyasına yapıştırdıktan sonra formu doldurup DERGİPARK sistemine yükleyebilirsiniz.

İlginiz için teşekkür ederiz.Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi

Makale Adı: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1) Dergiye gönderilen çalışma, yazarların özgün çalışmasıdır.
2) İlgili yazarlar bu çalışmaya bireysel olarak katkı sağlamış olup her biri ayrı ayrı sorumluluk üstlenmektedir.
3) Yazar(lar), sunulan çalışmanın tüm akademik, bilimsel, etik ve hukukî sorumluluklarını üstlenmektedir.
4) Tüm yazarlar çalışmanın son halini görmüş ve onaylamıştır.
5) Bu çalışma başka bir yerde basılmamış veya basılmak için gönderilmemiştir.
6) Bu çalışmada bulunan metin, şekil, tablo veya dokümanlar üçüncü şahıslara olan Telif Haklarını ihlal etmez.
7) Yayımlanma istemiyle dergiye gönderilen çalışma, değerlendirme süreci başladıktan sonra geri çekilemez.
8) Yazar(lar) makale üzerindeki mali haklarını, çoğaltma, basım, yayım, dağıtım, internet yoluyla iletim gibi her türlü umuma iletim haklarını Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi’ne devretmeyi kabul ve taahhüt eder.
9) Yazar(lar) dergide yayınlanan makalelerinin bir bölümünü başka bir yayında kullanmalarını istemeleri halinde, Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi nin yayımcı kuruluş olarak belirtilmesi ve dergiye atıfta bulunulması şartı ile izin verilir.

Ben/Biz, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi’nin hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun yazar(lar)a ait olduğunu; ayrıca makalede hiçbir suç unsuru veya kanunlara aykırı bir ifade bulunmadığını, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığını ve etik kurallara uygun hareket edildiğini taahhüt ederim/ederiz.

Not:
Telif hakkı formu tüm yazarlarca imzalanıp *.pdf veya *.jpg dosyası olarak makale tam metni ile birlikte dergiye yüklenmelidir.


Yazar(lar):
1)
2)
3)


İmza:Tarih:

Son Güncelleme Zamanı: 9.10.2020 12:54:46