Yazım Kuralları

  1. Yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.
  2. Yazıların toplam uzunluğu en az 5.000, en fazla 10.000 kelime (notlar ve referanslar dahil) olmalıdır.
  3. Makalenin başlangıç kısmında, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış makale başlıklarını da içeren 250 kelimeyi aşmayan özet ile Türkçe ve İngilizce beş anahtar kelime bulunmalıdır. Türkçe makalelerin sonuna ise 750-800 kelimelik “Extended Abstract” başlığı altında uzun İngilizce özet eklenmelidir.
  4. Yazar adı, ortaya, italik koyu, 12 punto olarak yazılmalı; unvanı, görev yeri ve elektronik posta adresi dipnotta (*) işareti ile 10 punto yazılarak belirtilmelidir. Diğer açıklamalar için yapılan dipnotlar metin içinde ve sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir.
  5. Yazı karakteri Georgia, 12 punto, satırlar tek aralıklı, dipnotlar 10 punto ve tek aralıklı yazılmalıdır.

Sayfa Düzeni

  1. Marjlar: Üst 3,5 cm, alt 3,5 cm, sol 4.5 cm, sağ 4.5 cm, cilt payı 0 cm, üst bilgi 1.25 cm, alt bilgi 2.5 cm.
  2. Paragraflar arası önceki 3 nk, sonra 3 nk, iki yana dayalı olmalıdır.
  3. Alt başlıklar kendisinden önce gelen başlıktan 3 karakter içeride olmalıdır.

Referans Esasları

  1. Novus Orbis'e gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır.

Detaylı bilgi için gerekli belgeyi buradan indirebilirsiniz...