e-ISSN: 2667-7059
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Okay PEKŞEN
Kapak Resmi
       


OANNES-Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi

(E-ISSN: 2667-7059)

Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır. 2023 yılı sayıları için makale kabulleri devam etmektedir.  Mart 2023 sayısı için makale kabulleri 15.01.2023 tarihinde sona erecektir. Dergiye gönderilen makaleler hakem süreçlerinin tamamlanmasının ardından oluşacak Kabul Tarihi esas alınarak yayın sırasına alınmaktadır.

24714

21585


2022 - Cilt: 4 Sayı: 2

21585

OANNES Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. (CC BY NC)

Dergimize yalnızca Eskiçağ Tarihi, Arkeoloji ve Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri alanlarından yayın kabulü yapılmaktadır. Diğer alanlardan gönderilen yayınlar değerlendirmeye alınmamaktadır.