e-ISSN: 2667-7059
Başlangıç: 2019
Yayımcı: Okay PEKŞEN
Kapak Resmi
 

OANNES-Uluslararası Eskiçağ Tarihi Araştırmaları Dergisi

(E-ISSN: 2667-7059)

Dergimiz 2025 yılından itibaren yalnızca İngilizce dilinde yayın hayatına devam edecektir. Bu gerekçe ile 01.07.2024 tarihinden itibaren İngilizce dışındaki dillerde yazılmış çalışmalar kabul edilmeyecektir.

Dergiye gönderilen makaleler hakem süreçlerinin tamamlanmasının ardından oluşacak Kabul Tarihi esas alınarak yayın sırasına alınmaktadır.2024 - Cilt: 6 Sayı: 1

21585            24714

OANNES Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. (CC BY NC)

Dergimize yalnızca Eskiçağ Tarihi, Arkeoloji ve Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri alanlarından yayın kabulü yapılmaktadır. Diğer alanlardan gönderilen yayınlar değerlendirmeye alınmamaktadır.