Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Çalışanların duygusal sermaye seviyeleri cinsiyete göre farklılaşır mı?

Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 1, 18 - 28, 08.01.2021
https://doi.org/10.25287/ohuiibf.670466

Öz

İş hayatı başladıktan sonra çocukluktan erişkinliğe kadar kişisel ve sosyal olarak kazanılan yetkinliklerin önemli olduğu görülmektedir. Örgütler sahip olduğu insan kaynağının yetkinlikleriyle açık sistem yapılarında kaliteli bir örgütsel iletişim ağı elde ederek rekabet üstünlüğü elde edebilir. Bireylerin sosyal ve duygusal yetkinliklerini ifade eden duygusal zekâ temelli duygusal sermaye, örgütlerin varlığını devam ettirebilmesi için örgütlerde geliştirilmesi, ağlarını genişletebilmesi ve insan gücü yeteneğinin kullanılabilmesi açısından dikkate alınmalıdır. Çalışanların yetkinliklerini ifade eden duygusal sermayenin araştırılmasının ve geliştirilmesinin kurumlar açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada çalışanların cinsiyet değişkeni açısından duygusal sermayelerinde farklılaşma olup olmadığı araştırılmıştır. Veriler kamu, özel ve sağlık sektörü çalışanlarından elde edilmek üzere anket yöntemi ile toplanmıştır. 619 çalışandan toplanan veriler araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışanların duygusal sermaye seviyelerini belirlemek amacıyla Newman, Purse,, Smith & Broderick (2015) tarafından geliştirilen 30 maddeli ölçek kullanılmıştır. Likert tipi ölçekle toplanan veriler SPSS ve Amos paket programları ile analiz edilmiştir. Yapılan T-testi sonucu cinsiyet değişkeni açısından araştırma grubunun duygusal sermayesinde anlamlı farklılaşma tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında belirlenen hipotez yeterli kanıtla doğrulanmıştır. Duygusal sermaye ile ilgili ulusal ve uluslararası yazında sınırlı bilgiye ulaşılmıştır. Araştırmanın literatürdeki boşluğa katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Andrew, Y. (2015). ‘I’m strong with in myself’: Gender, class and emotional capital in childcare. British Journal of Sociology of Education, 36(5), 651-668.
 • Ay, G., & Çelik, M. (2017). İşletmelerde sermaye kavramına yeni bir yaklaşım: Duygusal sermaye. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16(3), 628-645.
 • Bourdieu, P. (2004). The peasant and his body. Ethnography, 5(4), 579–599.
 • Candea, D., & Candea, R. (2010). Emotional Capital for Building Sustainable Business Performance. In Proceedings of the 2nd European Conference on Intellectual Capital: ISCTE Lisbon University Institute Lisbon, Portugal: (p.180). Academic Conferences Limited.
 • Colley, H. (2003). Children can wind you up. Gender and Education Association Conference. University of Sheffield.
 • Cottingham, M. D. (2013). Men who care: How organizations and individuals negotiate masculinity, emotional capital, and emotion practice in nursing (Doctoral dissertation). University of Akron.
 • Fineman, S. (Ed.). (2009). The emotional organization: Passions and power. John Wiley & Sons.
 • Froyum, C. M. (2010). The reproduction of inequalities through emotional capital: The case of socializing low-income black girls. Qualitative Sociology, 33(1), 37–54.
 • Gendron, B. (2004). Why emotional capital matters in education and in labour? Toward an optimal exploitation of human capital and knowledge management, in Les Cahiers de la Maison des Sciences Economiques, serie rouge, 113, Paris: Universite Pantheon-Sorbonne, p1-37.
 • Gendron, B. (2007) Emotional Capital: A Crucial Capital for a Citizenship Society with Personal, Social and Economic Returns, in Ross, A. (ed) Citizenship Education in Society. London: CiCe, pp 401-416.
 • Gillies, V. (2006). Working class mothers and school life: Exploring the role of emotional capital. Gender and Education, 18(3), 281–293.
 • Goleman, D. (1996). Emotional intelligence. Why it can matter more than IQ. Learning, 24(6), 49–50.
 • Hochschild, A. R. (1983). The managed heart. Berkeley. CA: University of California Press. International Labour Organization (2001). Executive summary: The role of trade unions in promoting gender equality and protecting vulnerable workers: First report of the ILO-ICFTU survey. Retrieved March, 31, 2006.
 • Lewis, P. (2005). Suppression or expression an exploration of emotion management in a special care baby unit. Work, Employment ve Society, 19(3), 565-581.
 • Newman, M. and Purse, J. A. (2007). Emotional capital report technical manual. Roche Martin Institute.
 • Newman, M. (2008). Emotional capitalists: The new leaders. John Wiley & Sons.
 • Newman, M., Purse, J., Smith, K., & Broderick, J. (2015). Assessing emotional ıntelligence in leaders and organisations: reliability and validity of the emotional capital report(ECR). The Australasian Journal of Organisational Psychology, 8.
 • Nowotny, H. (1981). Women in public life in Austria. Access to power: Cross-National Studies of Women And Elites, 147–156.
 • Reay, D. (2000). A useful extension of bourdieu’s conceptual framework? Emotional capital as a way of understanding mothers’ involvement in their children’s education? The Sociological Review, 48(4), 568–585.
 • Reay, D. (2004). Gendering Bourdieu’s concepts of capitals? Emotional capital, women and social class. The Sociological Review, 52(2), 57–74.
 • Reid, C. (2009). Schooling responses to youth crime: Building emotional capital. International Journal of Inclusive Education, 13(6), 617-631.
 • Strydom, L. (2004). Internal marketing in a service organization (Doctoral dissertation). Rand Afrikaans University, South Africa.
 • Virkki, T. (2007). Emotional capital in caring work.”. Functionality, Intentionality and Morality: Research on Emotions in Organizations. , 265-285.

Are employee emotional capital levels differentiated by gender?

Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 1, 18 - 28, 08.01.2021
https://doi.org/10.25287/ohuiibf.670466

Öz

It is observed that the competencies acquired personally and socially from childhood to adulthood after the start of business life are important. Organizations can achieve a competitive advantage by obtaining a quality organizational communication network in open system structures with the competencies of its human resources. Emotional intelligence-based emotional capital, which expresses the social and emotional competencies of individuals, should be taken into consideration in terms of developing organizations in organizations, expanding their networks and using manpower skills to sustain their existence. It is considered that research and development of emotional capital, which expresses the competencies of employees, is important for institutions. In this study, it was investigated whether there is a difference in the emotional capital of the employees in terms of gender variable. The data were collected through survey method to be obtained from public, private and health sector employees. Data collected from 619 employees were included in the study. In order to determine the emotional capital levels of the employees, the 30-item emotional capital scale developed by Newman, Purse,, Smith & Broderick (2015) was used. Data collected with Likert type scale were analyzed with SPSS and Amos package programs. As a result of the T-test, a significant difference was found in the emotional capital of the research group in terms of gender variable. The hypothesis determined within the scope of the research has been confirmed with sufficient evidence.

Kaynakça

 • Andrew, Y. (2015). ‘I’m strong with in myself’: Gender, class and emotional capital in childcare. British Journal of Sociology of Education, 36(5), 651-668.
 • Ay, G., & Çelik, M. (2017). İşletmelerde sermaye kavramına yeni bir yaklaşım: Duygusal sermaye. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16(3), 628-645.
 • Bourdieu, P. (2004). The peasant and his body. Ethnography, 5(4), 579–599.
 • Candea, D., & Candea, R. (2010). Emotional Capital for Building Sustainable Business Performance. In Proceedings of the 2nd European Conference on Intellectual Capital: ISCTE Lisbon University Institute Lisbon, Portugal: (p.180). Academic Conferences Limited.
 • Colley, H. (2003). Children can wind you up. Gender and Education Association Conference. University of Sheffield.
 • Cottingham, M. D. (2013). Men who care: How organizations and individuals negotiate masculinity, emotional capital, and emotion practice in nursing (Doctoral dissertation). University of Akron.
 • Fineman, S. (Ed.). (2009). The emotional organization: Passions and power. John Wiley & Sons.
 • Froyum, C. M. (2010). The reproduction of inequalities through emotional capital: The case of socializing low-income black girls. Qualitative Sociology, 33(1), 37–54.
 • Gendron, B. (2004). Why emotional capital matters in education and in labour? Toward an optimal exploitation of human capital and knowledge management, in Les Cahiers de la Maison des Sciences Economiques, serie rouge, 113, Paris: Universite Pantheon-Sorbonne, p1-37.
 • Gendron, B. (2007) Emotional Capital: A Crucial Capital for a Citizenship Society with Personal, Social and Economic Returns, in Ross, A. (ed) Citizenship Education in Society. London: CiCe, pp 401-416.
 • Gillies, V. (2006). Working class mothers and school life: Exploring the role of emotional capital. Gender and Education, 18(3), 281–293.
 • Goleman, D. (1996). Emotional intelligence. Why it can matter more than IQ. Learning, 24(6), 49–50.
 • Hochschild, A. R. (1983). The managed heart. Berkeley. CA: University of California Press. International Labour Organization (2001). Executive summary: The role of trade unions in promoting gender equality and protecting vulnerable workers: First report of the ILO-ICFTU survey. Retrieved March, 31, 2006.
 • Lewis, P. (2005). Suppression or expression an exploration of emotion management in a special care baby unit. Work, Employment ve Society, 19(3), 565-581.
 • Newman, M. and Purse, J. A. (2007). Emotional capital report technical manual. Roche Martin Institute.
 • Newman, M. (2008). Emotional capitalists: The new leaders. John Wiley & Sons.
 • Newman, M., Purse, J., Smith, K., & Broderick, J. (2015). Assessing emotional ıntelligence in leaders and organisations: reliability and validity of the emotional capital report(ECR). The Australasian Journal of Organisational Psychology, 8.
 • Nowotny, H. (1981). Women in public life in Austria. Access to power: Cross-National Studies of Women And Elites, 147–156.
 • Reay, D. (2000). A useful extension of bourdieu’s conceptual framework? Emotional capital as a way of understanding mothers’ involvement in their children’s education? The Sociological Review, 48(4), 568–585.
 • Reay, D. (2004). Gendering Bourdieu’s concepts of capitals? Emotional capital, women and social class. The Sociological Review, 52(2), 57–74.
 • Reid, C. (2009). Schooling responses to youth crime: Building emotional capital. International Journal of Inclusive Education, 13(6), 617-631.
 • Strydom, L. (2004). Internal marketing in a service organization (Doctoral dissertation). Rand Afrikaans University, South Africa.
 • Virkki, T. (2007). Emotional capital in caring work.”. Functionality, Intentionality and Morality: Research on Emotions in Organizations. , 265-285.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mazlum ÇELİK
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5021-3256
Türkiye


Gamze AY (Sorumlu Yazar)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1299-8552
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 8 Ocak 2021
Başvuru Tarihi 5 Ocak 2020
Kabul Tarihi 29 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Çelik, M. & Ay, G. (2021). Çalışanların duygusal sermaye seviyeleri cinsiyete göre farklılaşır mı? . Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 18-28 . DOI: 10.25287/ohuiibf.670466
Creative Commons Lisansı
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.