Hakkında

Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları (OYEA) okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesi ve dil bilgisi öğretimi ile ilgili araştırmaları yayınlayan uluslararası, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Okul öncesi dönem ve yetişkinlik dönemi de dâhil olmak üzere eğitimin bütün kademelerinde ve yabancı/ikinci dil olarak Türkçenin öğretiminde dil becerilerini geliştirmeye yönelik yürütülen araştırmalar derginin kapsamı içine girmektedir.

OYEA Yaz (haziran ayında) ve Kış (aralık ayında) olmak üzere yılda iki sayı şeklinde yayımlanmaktadır. Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir.

OYEA kâr amacı gütmeyen bilimsel bir dergidir ve yazarlarından herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Hakem ve editörlerce yayımlanması uygun görülen makaleler kabul tarihini takip eden sayılarda açık erişimle yayımlanmaktadır. 


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.