Amaç ve Kapsam

Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları (OYEA) okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesi ile dil bilgisi öğretimi alanlarında üretilen bilgiyi yaymak, bu alanlarda bilimsel gelişmelerin önünü açmak ve yeniliği desteklemek amacıyla yayımlanan bilimsel bir dergidir. 

Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları (OYEA) okul öncesi dönemden ve yetişkinlik dönemine kadar eğitimin bütün kademelerinde yapılan dil becerilerini geliştirmeyle ilgili çalışmaları kapsamı içine almaktadır. OYEA sadece araştırma makalelerine (alan araştırmaları, deneysel çalışmalar vb.) değil, aynı zamanda güncel literatür taramaları ve teorik makaleler gibi her türlerden bilimsel yazıya yer vermektedir. Dil eğitiminin duyuşsal, bilişsel, pedagojik ve teknolojik boyutları ile ilgili araştırmalar dergide yayınlanmak üzere kabul görmektedir. Bu bağlamda; 

  • Okuma eğitimi
  • Yazma eğitimi
  • Konuşma eğitimi
  • Dinleme eğitimi
  • Dil bilgisi öğretimi
  • Yabancı/ikinci dil olarak Türkçenin öğretiminde dil becerilerinin geliştirilmesi

      konu alanlarında yazılmış makaleler dergimizde yayımlanmak üzere gönderilebilir.

OYEA'da bilimsel gelişmelerin önünü açmak ve yeniliği desteklemek için dil eğitimiyle ilgili özgün ve farklı bakış açılarının sunulduğu çalışmaların, çok disiplinli araştırmaların, yeni araştırma yöntem ve modellerinin kullanıldığı nitelikli çalışmaların yayınlanması özellikle tercih edilmektedir.  

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.