Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Deney Kılavuzunun Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliğe Sahip Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 4, 775 - 809, 01.12.2022
https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.826644

Öz

Giriş: Bu çalışmanın temel problemi “Fiziksel Olaylar” öğrenme alanında hazırlanan aktif öğrenme teknikleriyle zenginleştirilmiş ve Tahmin-Gözlem-Açıklama (TGA) yöntemi entegre edilmiş çalışma yaprağı ile desteklenmiş fen deneyleri kılavuzu hafif düzeyde zihinsel yetersizliğe sahip kaynaştırma/bütünleştirme öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerini nasıl değiştirmektedir?” sorusudur. Bu çerçevede araştırmanın amacı, aktif öğrenme teknikleriyle zenginleştirilmiş TGA çalışma yapraklarını içeren fen deneyleri kılavuzunu hazırlamak ve kaynaştırma/bütünleştirme ortamlarına devam eden hafif düzeyde zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini nasıl değiştirdiğini belirlemektir.
Yöntem: Özel durum yöntemi kapsamında, çalışmaya hafif düzeyde zihinsel yetersizliğe sahip olan 12 beşinci sınıf öğrencisi katılmıştır. TGA çalışma yapraklarının birinci bölümünde vızıltı 22, ikinci bölümünde deney ile karekod uygulaması ve üçüncü bölümünde kartopu tekniği ile öğrenme galerisi veya kart gösterme tekniklerinden biri seçilerek kullanılmıştır.
Bulgular: Müdahaleden sonra öğrencilerin büyük çoğunluğunun verileri yorumlama, deney yapma, gözlem yapma, uzay/zaman ilişkilerini kullanma, iletişim kurma, çıkarım yapma, ölçme ve değişkenleri kontrol etme becerilerinde gelişim gösterdikleri bazı becerilerde ise gelişim gösteremedikleri ortaya çıkmıştır.
Tartışma: Öğrencilerin bilimsel süreç beceri gelişimlerinde; TGA yönteminin öğrencilerin tahmin ve gözlemleri arasındaki çelişkileri görebilecekleri ortam sunma, süreçte yapılan deneylerin kavramlar hakkında birebir deneyim kazanma ve karekod uygulamalarının yapmış oldukları deneyleri tekrar tekrar izleyerek pekiştirme fırsatı elde etmeleri noktasında öğrencilere katkıda bulunmuş olabileceği söylenebilir.
Öneriler: “Fiziksel olaylar” öğrenme alanında hazırlanan bu kılavuz dikkate alınarak, benzer rehber materyallerin farklı öğrenme disiplinleri içinde hazırlanması önerilmektedir.

Kaynakça

  • Akgün, Ö. E., & Deryakulu, D. (2007). Düzeltici metin ve tahmin-gözlem-açıklama stratejilerinin öğrencilerin bilişsel çelişki düzeyleri ve kavramsal değişimleri üzerindeki etkisi [The effects of refutational text and predict-observeexplain strategies on students’ levels of cognitive conflict and conceptual change]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 17-40. doi: 10.1501/Egifak_0000000148
  • Aktamış, H. (2007). Fen eğitiminde bilimsel süreç becerilerinin bilimsel yaratıcılığa etkisi: ilköğretim 7. sınıf fizik ünitesi örneği [The effects of scientific process skills on scientific creativity: The example of primary school seventh grade physics unit] (Doktora tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinden edinilmiştir. (Tez Numarası: 211593)

The Effectiveness of the Experimental Guidebook on the Science Process Skills of Students with Mild Mental Disabilities

Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 4, 775 - 809, 01.12.2022
https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.826644

Öz

Introduction: The main problem of this study was to “How does Science Experimental Guidebook enriched by active learning techniques and Prediction-Observation-Explanation (POE) worksheets related to the "Physical Events" learning area change the scientific process skills of inclusion/integration students with mild mental disabilities?" The aim of this research is to prepare the Science Experimental Guidebook enriched by active learning techniques and POE worksheets, and examine its effect on science process skills of students with mild mental disabilities.
Method: Through case study research method, 12 fifth grade students with mild mental disabilities participated in the current study. The first phase of the POE worksheets included buzz 22 technique, while the second phase contained experiments and applications of QR codes. Also, the third phase incorporated snowball technique and electively one of learning gallery and card display techniques.
Findings: After the treatment, it was determined that majority of the students with mild mental disabilities improved their science process skills in interpreting data, experimenting, observing, using space/time relations, communicating, inferring, measuring and controlling variables and they could not improve in some skills.
Discussion: It has been concluded that it is effective for students with mild mental disabilities to develop their scientific process skills, to ensure one-to-one participation of students and to embody abstract concepts. An opportunity to reinforce the experiments that QR code applications have done over and over again.
Implications: Given the guidebook of the “physical events” topic, similar guidebooks should be prepared for different learning disciplines.

Kaynakça

  • Akgün, Ö. E., & Deryakulu, D. (2007). Düzeltici metin ve tahmin-gözlem-açıklama stratejilerinin öğrencilerin bilişsel çelişki düzeyleri ve kavramsal değişimleri üzerindeki etkisi [The effects of refutational text and predict-observeexplain strategies on students’ levels of cognitive conflict and conceptual change]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 17-40. doi: 10.1501/Egifak_0000000148
  • Aktamış, H. (2007). Fen eğitiminde bilimsel süreç becerilerinin bilimsel yaratıcılığa etkisi: ilköğretim 7. sınıf fizik ünitesi örneği [The effects of scientific process skills on scientific creativity: The example of primary school seventh grade physics unit] (Doktora tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinden edinilmiştir. (Tez Numarası: 211593)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tülay ŞENEL ÇORUHLU> (Sorumlu Yazar)
FATİH FACULTY OF EDUCATION
0000-0002-0263-7844
Türkiye


Sibel ER NAS>
Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi
0000-0002-5970-2811
Türkiye


Muammer ÇALIK>
Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi
0000-0001-8323-8783
Türkiye


Cevriye ERGÜL>
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi
0000-0001-6793-6469
Türkiye


Salih ÇEPNİ>
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
0000-0000-1234-5678
Türkiye


Gül Nihal KARAGÖZ Bu kişi benim
Ağrı Cumhuriyet Ortaokulu
0000-0000-1234-5678
Türkiye

Destekleyen Kurum TÜBİTAK
Proje Numarası Proje No: 118R017
Teşekkür Bu çalışma TÜBİTAK (Proje No: 118R017) projesi kapsamında toplanan verilerin bir kısmı ile desteklenen son yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. Yazarlar katkılarından dolayı TÜBİTAK’a ve tüm proje ekibine teşekkürlerini sunar.
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 23, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ozelegitimdergisi826644, journal = {Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi}, issn = {1304-7639}, eissn = {2149-8261}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {23}, number = {4}, pages = {775 - 809}, doi = {10.21565/ozelegitimdergisi.826644}, title = {Deney Kılavuzunun Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliğe Sahip Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Şenel Çoruhlu, Tülay and Er Nas, Sibel and Çalık, Muammer and Ergül, Cevriye and Çepni, Salih and Karagöz, Gül Nihal} }
APA Şenel Çoruhlu, T. , Er Nas, S. , Çalık, M. , Ergül, C. , Çepni, S. & Karagöz, G. N. (2022). Deney Kılavuzunun Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliğe Sahip Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi . Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi , 23 (4) , 775-809 . DOI: 10.21565/ozelegitimdergisi.826644
MLA Şenel Çoruhlu, T. , Er Nas, S. , Çalık, M. , Ergül, C. , Çepni, S. , Karagöz, G. N. "Deney Kılavuzunun Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliğe Sahip Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi" . Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 23 (2022 ): 775-809 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ozelegitimdergisi/issue/73636/826644>
Chicago Şenel Çoruhlu, T. , Er Nas, S. , Çalık, M. , Ergül, C. , Çepni, S. , Karagöz, G. N. "Deney Kılavuzunun Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliğe Sahip Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 23 (2022 ): 775-809
RIS TY - JOUR T1 - Deney Kılavuzunun Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliğe Sahip Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi AU - TülayŞenel Çoruhlu, SibelEr Nas, MuammerÇalık, CevriyeErgül, SalihÇepni, Gül NihalKaragöz Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.826644 DO - 10.21565/ozelegitimdergisi.826644 T2 - Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 775 EP - 809 VL - 23 IS - 4 SN - 1304-7639-2149-8261 M3 - doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.826644 UR - https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.826644 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi Deney Kılavuzunun Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliğe Sahip Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi %A Tülay Şenel Çoruhlu , Sibel Er Nas , Muammer Çalık , Cevriye Ergül , Salih Çepni , Gül Nihal Karagöz %T Deney Kılavuzunun Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliğe Sahip Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi %D 2022 %J Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi %P 1304-7639-2149-8261 %V 23 %N 4 %R doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.826644 %U 10.21565/ozelegitimdergisi.826644
ISNAD Şenel Çoruhlu, Tülay , Er Nas, Sibel , Çalık, Muammer , Ergül, Cevriye , Çepni, Salih , Karagöz, Gül Nihal . "Deney Kılavuzunun Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliğe Sahip Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 23 / 4 (Aralık 2022): 775-809 . https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.826644
AMA Şenel Çoruhlu T. , Er Nas S. , Çalık M. , Ergül C. , Çepni S. , Karagöz G. N. Deney Kılavuzunun Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliğe Sahip Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi. AÜEBFÖED. 2022; 23(4): 775-809.
Vancouver Şenel Çoruhlu T. , Er Nas S. , Çalık M. , Ergül C. , Çepni S. , Karagöz G. N. Deney Kılavuzunun Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliğe Sahip Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 2022; 23(4): 775-809.
IEEE T. Şenel Çoruhlu , S. Er Nas , M. Çalık , C. Ergül , S. Çepni ve G. N. Karagöz , "Deney Kılavuzunun Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliğe Sahip Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, c. 23, sayı. 4, ss. 775-809, Ara. 2022, doi:10.21565/ozelegitimdergisi.826644
The content of the Journal of Special Education is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence. 

downloaddownload  download23435 13337  download         downloaddownload133421578515786logo.png