DergiPark bir dizin değildir

DergiPark bir dizin değil, dergilerin elektronik ortamda yönetilmesini sağlayan bir alt yapı hizmetidir.


DergiPark’ta yer alan tüm makaleler ÜAK tarafından belirlenmiş “ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale” tanımına girmez.


Türkiye adresli, akademik ve hakemli olduğunu beyan eden tüm dergiler DergiPark’a katılabilir. Ancak akademik bir dergi için gerekli şartları yerine getirmeyen dergiler DergiPark'tan çıkartılır.


DergiPark kapsamında TR Dizin, Web of Science, Scopus, DOAJ ve diğer ulusal/uluslararası dizinlerde veya platformlarda yer alan dergilerin yanı sıra henüz hiç bir dizinde yer almayan, yayın hayatına yeni başlamış dergiler de bulunmaktadır.


TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin kapsamında dizinlenen dergiler, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından Doçentlik Başvuru Şartları‘nın “Ulusal Makale” maddesinde ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale” tanımı ile değerlendirme kapsamına alınmıştır. Bazı bilim dallarında, TR Dizin kapsamı dışında kalan ulusal hakemli dergilere de -daha az olmak üzere- puan verilemektedir.


TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin kapsamında güncel olarak dizinlenen dergilerin listesine https://app.trdizin.gov.tr/statistics/listAcceptedJournals.xhtml?&query=defaultSearchField-AND-*  adresinden erişebilirsiniz.


İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.