Cilt: 10 - Sayı: 3

Yıl: 2017

Araştırma Makalesi

2. Kemoterapi sonrası hipokampüs hacmindeki azalmanın beyin MRG ile değerlendirilmesi: kanser hastalarında kemobeyinin bir sebebi

3. Spinal Meningiomalar: 24 Olguluk klinik seri

4. Sistemik romatizmal hastalıklarda IIF-ANA metoduyla antinükleer antikorlar

7. Modifiye blalock-Taussig şant operasyonu geçiren çocuklarda erken şant oklüzyonu öngörmede ortalama trombosit hacminin rolü

9. Eritema kronikum migrans: Avrupa kökenli iki olgu

Olgu Sunumu

10. Kulaklı mesane

13. Clay Shoveler’s fraktürü: 4 Olgu sunumu

14. İntrakardiak trombüs gelişen Behçet hastalıklı bir çocuk hasta
Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır