Research on Education and Psychology
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2602-3733 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Bülent DİLMAÇ |


Research on Education and Psychology (REP) is an internationally scientific journal for the publication of research and studies covering all aspects of education, counseling, and psychology. Research on Education and Psychology (REP) publishes research topics about education, counseling, and psychology that are of international and national significance across educational and psychological contexts in terms of design, method, and/or findings of the research. The journal’s goal is to aid and facilitate national, international, and interdisciplinary scientific communication, to be a publication for scientific studies, to produce qualified debates about education, counseling, and psychology, and to stimulate and enhance the quality of debate. 

Research on Education and Psychology

e-ISSN 2602-3733 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Bülent DİLMAÇ |
Kapak Resmi


Research on Education and Psychology (REP) is an internationally scientific journal for the publication of research and studies covering all aspects of education, counseling, and psychology. Research on Education and Psychology (REP) publishes research topics about education, counseling, and psychology that are of international and national significance across educational and psychological contexts in terms of design, method, and/or findings of the research. The journal’s goal is to aid and facilitate national, international, and interdisciplinary scientific communication, to be a publication for scientific studies, to produce qualified debates about education, counseling, and psychology, and to stimulate and enhance the quality of debate.