Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

ENERJİ EĞİTİMİ: META SENTEZ ÇALIŞMASI

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 1 - 26, 30.06.2021
https://doi.org/10.31798/ses.941504

Öz

Bu çalışma, Türkiye’de enerji eğitimi konusu ile ilgili yazılmış ve yayımlanmış makale ve lisansüstü tezlerin belirlenen temalar doğrultusunda meta-sentez yöntemi ile incelenmesi sonucunda literatürde yer alan çalışmalara toplu bir bakış açısı sağlamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, nitel ve karma araştırma yöntemiyle çalışılmış olan 7 makale ve 17 lisansüstü tez olmak üzere toplam 24 çalışma analiz edilmiştir. İncelenecek araştırmaların seçiminde Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Tarama Merkezi, DergiPark ve ProQuest veri tabanlarından yararlanılmıştır. Araştırmada geçerlilik ve güvenirliliği sağlamak için çalışmanın amacı ve araştırma soruları açık bir şekilde ifade edilmiş ve inceleme kategorilerinin oluşturulması ve incelenecek çalışmaların belirlenmesi sürecinde belirli aralıklarla makale yazarları, alan uzmanı ve doktora öğrencileri uzaktan erişimle toplantılar gerçekleştirmiştir. Araştırmada elde edilen veriler, enerji eğitimi ile ilgili çalışmaların yıllara göre dağılımları, hedeflenen amaçlar, tercih edilen araştırma desenleri, örneklem grubu, veri toplama aracı, araştırmada elde edilen sonuçlar ve çalışmalarda verilen öneriler açısından değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler tablo ve grafikler yardımıyla yorumlanmıştır. Araştırmada, Türkiye’de enerji eğitimi ile ilgili yapılan çalışmaların 2016 ve sonrasında yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra yapılan araştırmaların, enerji eğitimi ve enerji konularına yönelik görüş, tutum ve davranışları belirleme, katılımcıların enerji ile ilgili farkındalıkları ve bilişsel yapılarına etkisini belirlemek amacıyla yapıldığı belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akusta, E., & Cergibozan, R. (2020). Yenilenebilir enerji ve ekonomik büyümenin çevre üzerinde etkisi: Türkiye örneği. Öneri Dergisi, 15(54), 431-462.
 • Aspfors, J., & Fransson, G. (2015). Research on mentor education for mentors of newly qualified teachers: A qualitative meta-synthesis. Teaching and teacher education, 48, 75-86.
 • Balantekin, Y. (2021). İlkokul düzeyinde Türkçe dersinde yaşanan sorunlara yönelik çalışmaların analizi: Bir meta-sentez çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(1), 242-261.
 • Baynazoğlu, L., & Atasoy, E. (2020). Türkiye’de kavram karikatürleriyle ilgili yapılan araştırmalara yönelik bir meta-sentez çalışması. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 9(2), 390-409.
 • Bhandari, K. P., Collier, J. M., Ellingson, R. J., & Apul, D. S. (2015). Energy payback time (EPBT) and energy return on energy invested (EROI) of solar photovoltaic systems: A systematic review and meta-analysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 47, 133-141.
 • Bölükbaşı, N., Hayriye, I., & Söyler, S. (2020). İlaç harcamaları ve yaşam beklentisi arasındaki ilişkiler: Türkiye ve OECD ülkeleri için bir değerlendirme. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 7(3), 183-187.
 • Cooley, S. J., Jones, C. R., Kurtz, A., & Robertson, N. (2020). ‘Into the Wild’: A meta-synthesis of talking therapy in natural outdoor spaces. Clinical psychology review, 77, 101841.
 • Çalık, M. & Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38. doi:10.15390/EB.2014.3412
 • Demirci, E. (2010), “Enerji Vadeli İşlemleri Ve Türkiye’de Elektrik Piyasasına İlişkin Bir Uygulama”, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • DeWaters, J. E., & Powers, S. E. (2011). Energy literacy of secondary students in New York State (USA): A measure of knowledge, affect, and behavior. Energy policy, 39(3), 1699-1710.
 • Dinçer, S. (2018). Content Analysis in Scientific Research: Meta-Analysis, Meta-Synthesis, and Descriptive Content Analysis. Bartın University Journal of Faculty of Education, 7(1) , 176-190. doi: 10.14686/buefad.363159
 • Eniş, A. (2003). Enerji Politikaları ile Yerli, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları. TMMOB Türkiye IV. Enerji Sempozyumu Bildirileri, Ankara.
 • Gökçek, T., & Çelik, S. (2020). A Meta-synthesis study of research about mathematic textbooks. Pegem Journal of Education and Instruction, 10(4), 1247-1288.
 • İbret, B. Ü., & Yılmaz, O. (2019). Sosyal Bilgilerde Çevre Eğitimi: Lisansüstü Çalışmalara Ait Bir İnceleme. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 9(2), 431-449.
 • Jensen, L. A., & Allen, M. N. (1996). Meta-Synthesis of Qualitative Findings. Qualitative Health Research, 6(4), 553–560. doi:10.1177/104973239600600407
 • Karlin, B., Zinger, J. F., & Ford, R. (2015). The effects of feedback on energy conservation: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 141(6), 1205–1227. doi:10.1037/a0039650
 • Mielby, H., Sandøe, P., & Lassen, J. (2013). The role of scientific knowledge in shaping public attitudes to GM technologies. Public Understanding of Science, 22(2), 155-168.
 • Noblit, G. W., & Hare, R. D. (1988). Meta-ethnography: Synthesizing qualitative studies (Vol. 11). Newbury Park: Sage. OECD (2008). Çevresel performans incelemeleri Türkiye. Erişim Adresi: http://www.oecd.org/environment/country-reviews/42198785.pdf
 • Oral, M. (2020). Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin bir farkındalık araştırması. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 5(2), 286-296.
 • Polat, S. (2015). The evaluation of qualitative studies in turkey about critical thinking skills: A meta-synthesis study. International Online Journal of Educational Sciences, 7(3). 229-243.
 • Polat, S. & Ay, O. (2016). Meta-sentez: Kavramsal bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(1), 52-64. doi:10.14689/issn.2148-2624.1.4c2s3m
 • UNECE, C. (2005). UNECE Strategy for Education for Sustainable Development. In Report of the High-level meeting of Environment and Education Ministries, Vilnius, Lithuania (pp. 17-18).
 • Varela-Candamio, L., Novo-Corti, I., & García-Álvarez, M. T. (2018). The importance of environmental education in the determinants of green behavior: A meta-analysis approach. Journal of cleaner production, 170, 1565-1578.
 • Walsh, D. & Downe, S. (2005). Meta‐synthesis method for qualitative research: A literature review. Journal of Advanced Nursing, 50(2), 204-211.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Seçkin Yayıncılık.
 • Yürümezoğlu, K., Ayaz, S., & Çökelez, A. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin enerji ve enerji ile ilgili kavramları algılamaları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 52-73.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Vildan BOZ> (Sorumlu Yazar)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3997-8543
Türkiye


Fatma COŞTU>
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7101-6267
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ses941504, journal = {Scientific Educational Studies}, eissn = {2602-4527}, address = {}, publisher = {Mahmut SAĞIR}, year = {2021}, volume = {5}, number = {1}, pages = {1 - 26}, doi = {10.31798/ses.941504}, title = {ENERJİ EĞİTİMİ: META SENTEZ ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Boz, Vildan and Coştu, Fatma} }
APA Boz, V. & Coştu, F. (2021). ENERJİ EĞİTİMİ: META SENTEZ ÇALIŞMASI . Scientific Educational Studies , 5 (1) , 1-26 . DOI: 10.31798/ses.941504
MLA Boz, V. , Coştu, F. "ENERJİ EĞİTİMİ: META SENTEZ ÇALIŞMASI" . Scientific Educational Studies 5 (2021 ): 1-26 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ses/issue/63427/941504>
Chicago Boz, V. , Coştu, F. "ENERJİ EĞİTİMİ: META SENTEZ ÇALIŞMASI". Scientific Educational Studies 5 (2021 ): 1-26
RIS TY - JOUR T1 - ENERJİ EĞİTİMİ: META SENTEZ ÇALIŞMASI AU - Vildan Boz , Fatma Coştu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31798/ses.941504 DO - 10.31798/ses.941504 T2 - Scientific Educational Studies JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 26 VL - 5 IS - 1 SN - -2602-4527 M3 - doi: 10.31798/ses.941504 UR - https://doi.org/10.31798/ses.941504 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Scientific Educational Studies ENERJİ EĞİTİMİ: META SENTEZ ÇALIŞMASI %A Vildan Boz , Fatma Coştu %T ENERJİ EĞİTİMİ: META SENTEZ ÇALIŞMASI %D 2021 %J Scientific Educational Studies %P -2602-4527 %V 5 %N 1 %R doi: 10.31798/ses.941504 %U 10.31798/ses.941504
ISNAD Boz, Vildan , Coştu, Fatma . "ENERJİ EĞİTİMİ: META SENTEZ ÇALIŞMASI". Scientific Educational Studies 5 / 1 (Haziran 2021): 1-26 . https://doi.org/10.31798/ses.941504
AMA Boz V. , Coştu F. ENERJİ EĞİTİMİ: META SENTEZ ÇALIŞMASI. SES. 2021; 5(1): 1-26.
Vancouver Boz V. , Coştu F. ENERJİ EĞİTİMİ: META SENTEZ ÇALIŞMASI. Scientific Educational Studies. 2021; 5(1): 1-26.
IEEE V. Boz ve F. Coştu , "ENERJİ EĞİTİMİ: META SENTEZ ÇALIŞMASI", Scientific Educational Studies, c. 5, sayı. 1, ss. 1-26, Haz. 2021, doi:10.31798/ses.941504