Cilt: 11 Sayı: 2, 20.06.2022

Yıl: 2022

Dergimizin amacı iktisat, maliye, işletme, siyaset bilimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler, sosyoloji ve hukuk gibi çeşitli alanlarda, kuramsal ve uygulama alanlarında etki yaratabilecek, orijinal ve yüksek kaliteli çalışmaları yayınlamaktır. Dergi aynı zamanda teknik ve yöntemsel konular ile ilgili notları,literatür taramalarını, geçmiş makaleler ile ilgili yorumları ve diğer ilgili çalışmaları da yayınlamaktadır.

Dergi daha önce İngilizce veya Türkçe olarak herhangi bir yerde yayınlanmamış veya değerlendirme sürecine girmemiş akademik çalışmaları yayınlamaktadır. Sakarya Üniversitesi, İktisat Dergisi 2012 yılında yayın hayatına başlamış olup yılda dört kez yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen çalışmalar en az üç hakemin yer aldığı isimsiz değerlendirme sürecine tabi olmaktadır. Değerlendirme süreci normal koşullarda iki ile üç ay arasında sonlanmaktadır. Dergimizin yayın sürecinin hiçbir aşamasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

1. Türkçe ve İngilizce başlıklar Türkçe ve İngilizce özet bölümlerinin üzerine büyük harfle ortalayarak ve koyu olarak yazılmalıdır.

2. Makalenin yazarı/yazarları, varsa akademik unvanıyla birlikte, adını, soyadını, görev yaptığı kurumu ve e-posta adresini tam ve açık olarak makalenin başlığının altında belirtmelidir.

3. Yazının birinci sayfasında, Türkçe, İngilizce başlık, makaleler için 100 kelimeden az olmamak üzere iki yüz kelimeyi geçmeyecek İngilizce ve Türkçe özet ile en fazla 5 adet anahtar sözcük yer almalıdır. Özetler 1 satır aralığında italik olarak yazılmalıdır.

4. Dergiye gönderilecek çalışmanın tüm metninde:

Paragraf Düzeni
Hizalama ; iki yana yaslı,
Girinti ; sol : 0 cm , sağ : 0 cm ; Özel :yok;
Aralık, önce 0 nk , sonra 0 nk olacak 1.15 satır aralığı kullanılmalı,

Sayfa Yapısı

Üst: 3,25 cm, Alt 3 cm, Sol 3,25 cm, Sağ 3,25 cm

Düzen üst ve alt bilgi 1.25 cm olmalıdır

Paragraf ve başlıklardan sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır.
• Referanslarda parantez sistemi kullanılmalıdır.
• Başlık numaralarında, sayılar Girişten itibaren verilmelidir.
• Başlık ve alt başlıklar numaralanmalıdır.

Örneğin:
1. Giriş
2. Yenilik Yönetimi
2.1. Yenilik Yönetimini Etkileyen Unsurlar

• Şekiller, tablolar, kaynakça, notlar ve özet kısımları dâhil olmak üzere metin toplam 25 sayfayı geçmemelidir.
5.Atıflar dipnot yerine metin içinde parantez açılarak, tarih ve sayfa numarası verilerek yapılmalıdır.

… belirtmiştir (Doğruyol, 2011: 287).
…elde edilmiştir (Gül, 2006: 210-215).
sonuçlandırmıştır (Akal, 2011: 23-25).
(yazar sayısı ikiden fazla yazar olduğunda) (Gül vd., 2006: 21-27).
Yazıda kullanılan kaynaklar metin içinde “yazar soyadı, basım yılı: sayfa numarası” şeklinde gösterilmelidir.

Kaynakça listesinde kaynaklar soyadı alfabetik sırasına göre dizilmelidir.
Soyadı büyük harfle, ismin sadece baş harfi yazılmalıdır.

Dergi daha önce Türkçe veya başka bir dilde herhangi bir yerde yayınlanmamış veya değerlendirme sürecine girmemiş akademik çalışmaları yayınlamaktadır.


Benimsenen ve dikkat edilmesi gerek etik ilkelerimiz aşağıda yer almaktadır.

YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri
TÜBİTAK - Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği ve CO-PE (Committee on Publication Ethics)

Bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygunluk durumu, Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nin 4. maddesi, TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği’nin 9. maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nin 6. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirilmektedir.

 “Etik Kurul Kararı” gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı ve bu onay çalışmada belirtilerek belgelendirilmelidir.

Tüm süreçler ücretsizdir.