e-ISSN: 2667-6591
Başlangıç: 2017
Yayıncı: Olgun KİTAPCI
Kapak Resmi

Akdeniz Üniversitesi Pazarlama Bölümü'nün yılda iki defa yayımlanan Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar (Studies on Marketing Insights - SOMI) isimli dergisi, pazarlama disiplininin hakemli akademik dergilerinden biridir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye kabul edilen çalışmalar online olarak yayınlanmaktadır. SOMI, disiplinin içeriğini ve sınırlarını şekillendirmenin yanı sıra bilimsel araştırmalara dayalı pazarlama bilgisinin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynayacaktır. 

Türk Patent ve Marka Kurumundan Marka Tescili alınmıştır. (Marka No: 2018 69921)


İçerik Politikası

  • Pazarlamada mevcut kavram ve kuramları eleştirel olarak yeniden inceleyen makaleler,
  • Gelişmekte olan pazarlama kavramları ve teorileri hakkında bilgi sağlayan makaleler, 
  • Kritik sentezler sağlayan ve pazarlamadaki ilgili alanları gözden geçiren makaleler,
  • Ekonomi, stratejik yönetim, finans, muhasebe, örgütsel davranış, sosyoloji, psikoloji ve antropoloji gibi disiplinlerden gelen kavramları pazarlamaya entegre eden makaleler,
  • Ampirik makaleler ve
  • Pazarlamanın bugününe ve geleceğini etkileyen önemli güçler, olaylar ve eğilimler üzerine odaklanan makaleler